Bendras

Diskusija

2020-08-13

13:26

Mantas

LŠTA

Siūlomas ŠTT ir ŠP įrengimo taisyklių pakeitimas

Šilumos punktų specialistai „Danfoss“ siūlo Energetikos ministerijos tvirtinamų Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų taisyklių pakeitimą, kurio pagrindinė esmė, kad vietoje dabar numatyto reglamentavimo, jog nepriklausomose sistemose, kai slėgių skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo šilumnešių šilumos punkte viršija 0,4 MPa, reikia įrengti slėgio skirtumo reguliatorių, siūloma reguliatorius įrengti visuose šilumos punktuose. Kokios būtų nuomonės, patirtys?

2020-06-30

9:30

Asta Liutkienė

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Daugiabučių šildymo sistemų praplovimai

Gal turite geros patirties kaip racionaliausiai atlikti daugiabučių namų šildymo sistemų praplovimą?

2020-07-07

13:15

Evaldas Čepulis

LŠTA

Vartotojai be karšto vandens – ar tai (ne)išvengiama?

Viešoje ir neviešoje erdvėje šiuo metu vyksta daug diskusijų dėl karšto vandens netiekimo. Šios problemos sprendimas nėra paprastas ar greitas ir niekas už pačius šilumininkus jos neišspręs. LŠTA veiksmai šioje srityje: 1. Užklausėme kolegų kitose šalyse kaip jie sprendžia šitą problemą. Aiškėja, kad sprendžia labai individualiai. Mažina hidraulinių bandymų apimtis. Daro tik ten kur neišvengiama, Sprendžia pačios įmonės ir jų konsultantai. Diegiamos įvairio…

2020-05-27

14:22

Mantas

LŠTA

Dėl katilo vamzdžių pakeitimo

Gal kas turi informacijos šiais klausimais: 1. norime pakeisti geresnės markės plieninius vamzdžius vandens šildymo katile. Tai ENERSTENA gamybos biokuru kūrenamas VŠK 10MW galios. Standartiniai P235GH markės plieniniai vamzdžiai išlaiko tik 2-3 šildymo sezonus; 2. planuojame pakeisti esančią dar iš tarybinių laikų termofikacinio vandens paruošimo baro įrangą. Žinau, kad Lietuvoje jau yra įgyvendinta tokių projektų.