DUK

Kaip klimatinės sąlygos įtakoja šildymo sąnaudas?

Kaip nustatomos šilumos kainos?

Nuo ko priklauso šilumos kaina?

Kokia yra vidutinė šilumos kaina gyventojams (po perskaičiavimų)?

Kiek šilumos suvartojama skirtinguose daugiabučiuose?

Kur kreiptis, jeigu nešyla šildymo prietaisai arba namuose yra per karšta?

Ar vartotojai turi užtikrinti galimybes įrengti karšto vandens tiekėjui priklausančius apskaitos prietaisus?

Kokios yra neteisėto vartotojų atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos pasekmės?

Kodėl sąskaitose už šilumą atskirai nurodoma mokėtina suma už pastato bendrosioms reikmėms suvartotą šilumos kiekį?

Kodėl privaloma mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?

Kokie yra šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientai? 

Ar vartotojas, kaip pastato bendraturtis, turi apmokėti jam tenkančią šilumos pastato bendrosioms reikmėms dalį?

Kodėl mokama ne tik už suvartoto karšto vandens kubinius metrus?

Ką reikia žinoti vartotojams, kai duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu?

Kas yra sąlyginis šildomas plotas ir kada jis gali būti taikomas apskaičiuojant mokėjimą už šildymą?

Kokiais atvejais mokėjimai už karštą vandenį skaičiuojami pagal normatyvus?

Kodėl užsukus termostatinį ventilį ar jį atsukus minimaliai yra priskiriamas papildomas šilumos kiekis?

Kaip nustatoma, kad vartotojas nesilaiko tolygaus šildymo sąlygos?

Kokia yra pastato šildymo prietaisų (radiatorių, rankšluosčių džiovintuvų) keitimo tvarka?

Kaip elgtis nusprendus apsirūpinti karštu vandeniu iš alternatyvių šaltinių?

Kur kreiptis, jei gyvenamosiose patalpose yra per žema ar per aukšta oro temperatūra?

Kaip už šildymą mokėti mažiau?