Neteisėto vartotojų atsijungimo pasekmės

2019-01-31

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo teisėjų kolegija sausio 16 dieną priėmė neskundžiamą nutartį, kurioje nurodė, kad vadovaujantis LR energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, pastato savininkas, baigęs inžinerinių sistemų (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) pertvarkymo darbus, privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei baigtų pertvarkyti pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

Tai galioja nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas atliktus statybos darbus įvardijo kaip statinio paprastasis remontas, jis, vykdydamas šildymo inžinerinių sistemų pertvarkymą, privalėjo vadovautis ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tokių darbų atlikimo reikalavimais.

Kitu atveju buto atjungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos yra neteisėtas. Kol atsijungimas nėra įteisintas, tokie vartotojai turi pareigą mokėti už šilumos energiją

Su teismo nutartimi galima susipažinti ČIA