Videofilmai

2023 m. „AB „Panevėžio energija“: šilumos tinklų būvis, jų eksploatavimas ir vamzdynų priežiūra (spausti čia)
Pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) technologijos trūkumai – didelis kapitalo poreikis, šilumos nuostoliai ir maža kapitalo grąža. Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš reikalingiausių procesų yra Išmanus Turto Valdymas (angl. Smart Asset Management). Protingai valdant ir prižiūrint turtą jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams vartotojams. Šis video sukrtas įgyvendinant tarptautinį BSAM (Baltic Smart Asset Management) projektą, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.

2022 m. Išmanus turto valdymas CŠT sektoriuje : patirtis ir sprendimai (spausti ČIA)
Techniniai vizitai į Lietuvos įmones:
– Utenos šilumos tinklų patirtis įgyvendinant išmanaus turto valdymo sprendimus.
– AB “Kauno energija“ – vėsinimas panaudojant centralizuotai tiekiamą šilumą
– Lietuvos energetikos institutas: centralizuoto šilumos tiekimo sistemų hidraulinis modeliavimas

2020 m. LŠTA videofilmas apie Lietuvoje taikomas CŠT vamzdynų patikimumo ir ilgaamžiškumo priemonės bei technologijas (spausti ČIA)
Apie Lietuvoje taikomas CŠT vamzdynų patikimumo ir ilgaamžiškumo priemonės bei technologijas galite pamatyti LŠTA užsakymu sukurtame videofilme, kuriame savo patirtimi dalinasi Vilniaus ir Kauno miestuose veikiančių šilumos tiekimo bendrovių specialistai.

2020 m. Studijuok šilumos energetiką (spausti ČIA)
Šilumos energetikos ir technologijų mokslai jaunuoliams leidžia kurti savo paties ir šalies ateitį, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir Lietuvos, kaip profesionalų šalies, įvaizdžio. Šilumos pramonė – visuomet reikalinga, o joje veikiančioms įmonėms visuomet reikia jaunų profesionalų, juolab dabar, kai šilumos srityje verslas ir valstybė vykdo vis ambicingesnius projektus.

2019 m. Centralizuotai tiekiama šiluma – švari aplinka (spausti ČIA)
Europos centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriai išsikėlę tikslus iki 2050 metų visą šilumą gaminti neišmetant CO2. Esame įsipareigoję savo bendruomenei, savo klientams ir ateities kartoms! CŠT prisideda prie klimato kaitos mažinimo tikslų, nes tai yra lanksti, patikima ir galinti naudoti įvarų kurą sistema.

2016 m. LŠTA videofilmas „Pažangos metai”
Filmas apie centralizuoto šilumos tiekimo raidą, parengtas 2016-12-01 vykusiai tarptautinei energetikos konferencijai „Energijos efektyvumo kryptys šiaurės šalyse ir Lietuvoje”.