Apie LŠTA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) įkurta 1998 m. vasario 24 dieną. Tai savanoriška šilumos tiekimo įmonių, organizacijų bei kitų asocijuotų energetikos struktūrų, o taip pat atskirų subjektų, veikiančių šilumos tiekimo srityje, interesus atstovaujanti organizacija. Pagrindinis LŠTA tikslas – koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams.


Asociacijoje yra 51 nariai, iš kurių 36 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie 97-99 % Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos šilumos, ir 15 įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje.

Asociacijos valdymo organai yra:

Visuotinis narių susirinkimas

Taryba

Prezidentas


Taryba koordinuoja Asociacijos darbą, rengia veiklos programą ir biudžeto planą, sudaro sąlygas įgyvendinti įstatuose numatytus tikslus.


Pirmasis asociacijos prezidentas – Romualdas Pocius, vadovavęs iki 2000 metų. Nuo 2000 metų iki 2018 m. kovo – Vytautas Stasiūnas. Nuo 2018 m. kovo mėn. – Dr. Valdas Lukoševičius.


Nuo asociacijos įkūrimo išaugo ne tik narių skaičius, padaugėjo sprendžiamų klausimų, asociaciją pradėjo pripažinti valstybinės institucijos.