Projektai

PROJEKTAS “BALTIJOS MIESTŲ INDUSTRINĖ SIMBIOZĖ”

 

2017 m. sausio 17 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pradėjo įgyvendinti projektą “Baltijos miestų industrinė simbiozė” (angl. Urban Baltic Industrial Symbiosis” (UBIS), finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo abipus sienos programą. finansuojamą Projekto trukmė 36 mėn.

Projekto tikslas – sumažinti išmetamų teršalų kiekį taupant energiją ir užtikrinant efektyvų energijos panaudojimą, kuriuos projekto partneriai sieks simbiozės tinkluose. Bus įgyvendinamos ekologiškos technologijos (5 bandomieji investiciniai projektai) siekiant panaudoti perteklinę energiją iš atliekų utilizavimo šaltinių.

Projekto partneriai. Iš viso projekte dalyvauja 10 partnerių (keturi iš Švedijos, du iš Lietuvos ir du iš Danijos, vienas iš Vokietijos ir vienas iš Lenkijos).
• Skane Energy Agency (Švedija)
• Sustainable Business Hub (Švedija)
• Malmės miesto savivaldybė (Švedija)
• Bjuv miesto savivaldybė (Švedija)
• Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (Lietuva)
• Rostock universitetas (Vokietija)
• Kalundborgo savivaldybė (Danija)
• Kalundborg utility (Danija)
• Gdansko universitetas (Lenkija)
• Šilutės savivaldybė (Lietuva)

Projekto vykdytojas ir pagrindinis partneris yra Skane Energy Agency (Švedijoje). Taip pat projekte dalyvauja penkios asociacijos iš keturių projekto partnerių šalių (dvi iš Švedijos, viena iš Lietuvos bei po vieną iš Danijos ir Vokietijos):
• County Administrative Board of Skane (Švedija)
• Industrial Park of Sweden (Švedija)
• Lietuvos savivaldybių asociacija (Lietuva)
• Region Zeeland (Danija)
• North West Mecklenburg (Vokietija)