Bendradarbiaujame

Narystė kitose organizacijose

 • 2020-08-20 LŠTA tapo į Vokietijos šilumos, vėsumos ir kogeneracijos efektyvios energetikos asociacijos AGFW (www.agfw.de) nare.
 • 2001-07-23 LŠTA tapo tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos Euroheat&Power asocijuota nare. 2003 m. kovo mėn. LŠTA tapo pilnateise Euroheat&Power nare.
 • 2002-11-29 Įsteigtas VšĮ Lietuvos energetikos muziejus. LŠTA yra viena iš muziejaus įkūrėjų ir dalininkų.

Vykdydama savo veiklą, LŠTA bendradarbiauja

 • LR Prezidentūra (www.president.lt)
 • LR Vyriausybė (www.lrvk.lt)
 • LR Seimas (www.lrs.lt)
 • LR Ministerijos
 • Valstybinės įstaigos
 • Savivaldybės
 • Giminingos Lietuvos asociacijos
 • Vartotojų organizacijos
 • Mokslo ir mokymo įstaigos
 • Konsultacinės bendrovės
 • Kitos įmonės veikiančios energetikos sektoriuje
 • Giminingos užsienio organizacijos
  • Tarptautinė centralizuotai tiekiamos šilumos, vėsinimo ir kogeneracijos asociacija „Euroheat&Power” (www.euroheat.org/)
   The International Association for District Heating, District Cooling and Combined Heat & Power
  • Tarptautinė energetikos agentūra (www.iea.org/)
   International Energy Agency
  • Pasaulio energetikos taryba (www.worldenergy.org/)
   World Energy Council
  • Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacija EFIEES (www.efiees.org)
   European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
  • Latvijos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių asociacija (www.lsua.lv/)
   Association of Latvian District Heating companies
  • Estijos elektros ir šilumos asociacija (www.epha.ee/)
   Estonian Power and Heat Association
  • Lenkijos šilumininkų valstybiniai rūmai (www.igcp.org.pl/)
   Polish District Heating Association
  • Danijos šilumos tiekėjų asociacija (www.dff.dk/)
   Danish District Heating Association
  • Danijos centralizuoto šilumos tiekimo taryba (www.dbdh.dk/)
   Danish Board of District Heating
  • Suomijos energetikos įmonių asociacija (www.energia.fi/)
   Finnish Energy Industries
  • Švedijos šilumos tiekėjų asociacija (www.svenskfjarrvarme.se/)
   Swedish District Heating Association
  • Čekijos šilumos tiekėjų asociacija (www.tscr.cz/)
   Association of District Heating in Czech Republic
  • Nekomercinės paskirties bendrija „Rusijos šilumos tiekimas“ (www.rosteplo.ru/)
   Noncommercial Partnership Russian Heat Supplying”
  • Vokietijos šilumos ir elektros asociacija
   German Heat and Electricity  Association (www.agfw.de/)