UPGRADE

LŠTA ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ yra tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „HORIZON 2020″, partneriai. Iš viso projekte dalyvauja 11 partnerių, iš Vokietijos, Belgijos, Danijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Lietuvos, Kroatijos bei Italijos. „UpgradeDH” projektas siekia pagerinti centralizuotų šilumos tiekimo tinklų efektyvumą, teikiant paramą modernizuojant pasirinktus demonstracinius atvejus, kurių pasiekimus galima atkartoti visoje Europoje

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ ČIA