Efektyvumas

 

Drastiškai išaugus energijos kainoms: kaip galima sutaupyti šią žiemą
Straipsnis publikuotas 2021-12-10 portale lrytas.lt
Drastiškai išaugus energijos kainoms šis šildymo sezonas – tikras išbandymas daugeliui daugiabučių gyventojų ir paskatinimas iš naujo pagalvoti apie galimybę modernizuoti pastatą. Bet ar tikrai nieko negalima padaryti dar šiemet?
Skaitykite daugiau: ČIA

Ekonomikos mokslų daktaras Labanauskas: kaip sumažinti sąskaitą už šildymą?
Straipsnis publikuotas 2021-10-20 d. portale delfi.lt
Šildymo sezonas prasidėjo. Daugeliui iš mūsų kils klausimas – o gal yra smulkių gudrybių ir paslapčių, kurios leistų taupyti ir sumažinti sąskaitą už šildymą? Žinoma, visi šilumos ekspertai sakys paprastai – tvarkykitės ir renovuokitės. Ar individualiame name, ar daugiabutyje. Bendrai skaičiuojama, kad išlaidos šildymui sudaro apie 80 procentų visų būsto reikalingų energijos išlaidų. Todėl tai ir yra pagrindinė taupymo „vieta“.
Daugiau skaityti ČIA

 

TAUPYKIME ŠILUMĄ SAVO NAMUOSE
Prasidėjus šaltajam metų sezonui, kviečiame dar kartą prisiminti energijos taupymo patarimus. Jie leis ne tik sumažinti šildymo sąskaitas, bet ir prisidėti prie gamtos saugojimo, kviečia UAB „Jonavos šilumos tinklai“.
Daugiau apie tai skaitykite čia

 

PARAMA „MAŽAJAI RENOVACIJAI“
Nuo 2021 m. balandžio 23 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui.
Pagal šį kvietimą planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis.
Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.
Šis kvietimas suteikia galimybę ne tik modernizuoti šildymo ar karšto vandens sistemas, bet ir įsidiegti alternatyvias energijos priemones karštam vandeniui paruošti. Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.
Pagal kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.
Valstybės parama bus skiriama tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma.

KVIETIMAS NR. 3 teikti paraiškas DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) (2021-04-23)

Daugiau informacijos ČIA

 

Direktyvos:
2012/27/ES Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB 2012/27/ES Direktyva dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (1.29 MB) LT
Directive 2012/27/Eu Of The European Parliament And Of The Council on Energy Efficiency, Amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and Repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC
 Directive 2012/27/Eu Of The European Parliament And Of The Council on Energy Efficiency, Amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and Repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (1.13 MB) Eng


Įstatymai:


Vytautas Stasiūnas
, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos neefektyvaus vartojimo daugiabučiuose pastatuose ir vėlavimo įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES nuostatas

 

 1. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos raštai ČIA
 2. LR energetikos ministerijos raštas dėl darbo grupės ČIA;
 3. UAB „Cowi Lietuva“ 2013 m. studija Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, 2012/27/ES direktyvos kontekste, sudarymas ;
 4. dr. R. Savickas 2014 m. studija  Direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje ;
 5. dr. R. Savickas2015 m. studija  Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir aprašomosios medžiagos parengimas;
 6. dr. R. Savicko pranešimas studijos „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir <…> parengimas“ pristatymui;
 7. Lietuvos energetikos instituto analizė dėl šilumos apskaitos: Šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių įrengimo centralizuotai šiluma ir (ar) vėsuma aprūpinamų gyvenamųjų namų vidaus šildymo ir (ar) vėsinimo sistemose techninių ir ekonominių galimybių vertinimas;
 8. LSTA pastabos LEI studijai dėl šilumos apskaitos ;
 9. Šilumos punktų apžvalga ir statistika ČIA
 10. Interaktyvus Vilniaus miesto šilumos suvartojimo daugiabučiuose žemėlapis
 11. Šilumos suvartojimo analizė;
 12. Savaitraštis „Savaitė“ Senų daugiabučių šildymo sistemos: pertvarkyti ar atjungti?(2017-01-12)
 13. Vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo galimybių SUVESTINĖ (20.62 KB)
 14. Šilumos tiekimo įmonių veikla šviečiant vartotojus 2017 metais: Įmonių veiksmų suvestinė (28.15 KB, Švietimo medžiaga (29.52 MB)
 15. 2019-03-07 d. Aplinkos ministras patvirtino Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą, tarp priemonių numatyta parama dalinei daugiabučių renovacijai, kai atnaujinamos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos (skirta 5 mln. eurų, skiriant kompensacinę išmoka , kurios dydis bus nustatytas sąmatą detalizuojančiame plane)
 16. 2019-03-14 d. LR Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą.
 17. 2019-06-10 Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus D. Biekšos pranešimas “ Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo 2018 metais pavyzdžiai
 18. LEA 2019-08-14 pranešimas. Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą.
 19. Šilumos tiekimo įmonių vartotojų švietimo – konsultavimo praktika: Straipsnis Utenis 2018.12.29 , Utenos diena, 2018.03.24Utenos diena, 2018.03.28, Utenos diena, 2019 03 16, SE Mūsų šiluma, SE palyginamoji analize, SE termovizijaAB KE 2019-02-14 pranešimas, AB PE Efektyvus šilumos taupymas, PE rekonstravimas.
 20. Danfoss renovacijų sėkmės istorijos.
 21. Šilumos vartotojo vadovas ČIA. Vadovo priedas.

RENGINIAI

2019-11-28 AB „Panevėžio energija“ ŠILUMOS TAUPYMAS