Kuro kainos

Vadovaujantis LR energijos išteklių rinkos įstatymo 19(1) straipsniu, Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami visą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokuro kiekį.
Vadovaujantis minėto įstatymo 23 straipsniu, šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamai veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 procentų reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio.

Kuro kainos (parsisiųsti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamas vidutines šalies kuro kainas galima rasti ČIA.

Naudingos nuorodos:
BALTPOOL energijos išteklių birža https://www.baltpool.eu/lt/
GET Baltic gamtinių dujų birža https://www.getbaltic.com/lt/

Ankstesnių metų gamtinių dujų kainų dinamika pateikiama ČIA

Ankstesnių metų gamtinių dujų ir biokuro kainų dinamika pateikiama ČIA

2018-2019 m. šildymo sezono biokuro biržos apžvalga ČIA

2019 metų biokuro biržos apžvalga ČIA