Kuro kainos

Vadovaujantis LR energijos išteklių rinkos įstatymo 19(1) straipsniu, Šilumos tiekėjai, šilumos aukciono dalyviai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti naudoja biokurą, privalo teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigydami visą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingą biokuro kiekį.
Vadovaujantis minėto įstatymo 23 straipsniu, šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamai veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, privalo gamtinių dujų biržoje per kalendorinius metus įsigyti ne mažiau kaip 50 procentų reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklai reikalingo gamtinių dujų kiekio.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamas vidutines šalies kuro žaliavos kainas galima rasti ČIA.

Kuro kainos šilumos kainoje (žaliava + transportavimas) pateikiama ČIA.
Pastaba: gamtinių dujų ir biokuro kaina šilumos kainoje skaičiuojam su 2 mėn. atsilikimo laikotarpiu (pvz., spalio mėn. šilumos kainoje įtrauka rugpjūčio mėn. kuro kainos).

Naudingos nuorodos:
BALTPOOL energijos išteklių birža https://www.baltpool.eu/lt/
GET Baltic gamtinių dujų birža https://www.getbaltic.com/lt/

Ankstesnių metų gamtinių dujų kainų dinamika pateikiama ČIA

Ankstesnių metų gamtinių dujų ir biokuro kainų dinamika pateikiama ČIA

Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita 2021 m. I ketv. ČIA.

2018-2019 m. šildymo sezono biokuro biržos apžvalga ČIA

2019 metų biokuro biržos apžvalga ČIA