Publikacijos apie CŠT

Lietuvos ir užsienio leidiniai, straipsniai apie pažangiausias centralizuoto šildymo ir vėsinimo technologijas, aktualijas, pokyčius, naujoves visais aspektais:

Žurnalai:

Žinių bazė „Knowledge Hub” (anglų k. Įvairių straipsnių, publikacijų duomenų bazė: mokslinės ataskaitos, studijos, tyrimų projektų rezultatai, rinkos analizė ir kitas CŠT sektoriui aktualus turinys)

Knygos (leidėjas LŠTA: spausti ČIA)

Videofilmai (leidėjas LŠTA: spausti ČIA)