BSAM

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) yra tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES regioninę pažangos programą „Intereg South Baltic″, partnerė. Iš viso projekte dalyvauja 13 įmonių ir organizacijų iš Švedijos, Danijos, Lenkijos bei Lietuvos.

Apie projektą: pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo technologijos trūkumai – didelis kapitalo poreikis, šilumos nuostoliai ir maža kapitalo grąža. Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš reikalingiausių procesų yra Protingas Turto Valdymas (Smart Asset Management). Išmaniai valdant ir prižiūrint turtą jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams vartotojams.
Projektas, finansuojamas  pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą, 

Trumpa informacija apie BSAM projektą ir taikymą Atsisiųsti

DAUGIAU INFORMACIJOS: ČIA