BSAM

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) yra tarptautinio projekto, vykdomo pagal ES regioninę pažangos programą „Intereg South Baltic″, partnerė. Iš viso projekte dalyvauja 13 įmonių ir organizacijų iš Švedijos, Danijos, Lenkijos bei Lietuvos.

Apie projektą: pagrindiniai centralizuoto šilumos tiekimo technologijos trūkumai – didelis kapitalo poreikis, šilumos nuostoliai ir maža kapitalo grąža. Norint išspręsti šiuos iššūkius, padidinti CŠT efektyvumą ir sumažinti kapitalo poreikį, vienas iš reikalingiausių procesų yra Protingas Turto Valdymas (Smart Asset Management). Išmaniai valdant ir prižiūrint turtą jis tarnaus ilgiau ir efektyviau bei suteiks dar labiau prieinamą šilumą galutiniams vartotojams.
Projektas, finansuojamas  pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą, 

Trumpa informacija apie BSAM projektą ir taikymą Atsisiųsti

Projekto įgyvendinimo metu parengtas BSAM Vadovas „BSAM Data-Driven Proactive Maintenance Handbook – Smart maintenance of district heating networks” Atsisiųsti

Vadove pateikiami esami ir inovatyvūs metodai vamzdynų ilgaamžiškumui ir patikimumui užtikrinti, Pateikiami Švedijos (Oresundskraft) ir Lenkijos (OPEC Gdynia) šgyvendintų pilotinių projektų techninė-ekonominė medžiaga. Lietuvos CŠT įmonėms svarbu perimti Vakarų šalių patirtį ir taikyti technologines inovacijas, pavyzdžiui, drėgmės indikaciniai laidai nepraeinamuose vamzdynų kanaluose, žemiausiai esančiose kanalų ir kamerų vietose įrengiami drėgmės lygio, temperatūros, susidariusių dujų bei kitų parametrų jutikliai, termovizinės nuotraukos iš lėktuvų ar dronų, akustinė įranga plyšimams ieškoti, kuriamos vamzdžių sienelės plonėjimo nuolatinio matavimo technologijos, įrengiamas nuolatinio vamzdynų metalo korozijos greičio matavimas ir t. t.

Skandinavų patirtis rodo, kad gerai prižiūrimi vamzdynai gali būti naudojami ne vieną dešimtmetį, todėl esant strateginiam prioritetui apriboti investicijas ir kapitalo išlaidas – rekomenduotina investuoti į tinklų stebėsenos inovatyvias priemones, duomenų surinkimą ir analizę.

DAUGIAU INFORMACIJOS: ČIA