Bendras

Diskusija

2019-01-21

18:18

Ramunė Gurklienė

LŠTA

Visuotinis narių susirinkimas 2019-01-21 d.patvirtino naujus įstatus

Dėkojame nariams aktyviai dalyvavusiems ir teikusiems siūlymus dėl pagrindinių LŠTA veiklos krypčių ir priemonių 2019 metams

2019-01-17

16:40

Mantas

LŠTA

Dėl elektros įtampos svyravimo ir mikrotrūkių

Komisija 2019 m. sausio 15 d. pakvietė atsakingų institucijų, organizacijų atstovus ir elektros perdavimo bei skirstymo operatorius diskusijai ir siūlymams, kaip spręsti verslo vartotojams aktualų klausimą dėl elektros įtampos svyravimų ir mikrotrūkių, kurie dažnai daro įtaką investuotojams vertinant Lietuvos konkurencingumą. Ar CŠT įmonės turi problemų su elektros įtampos svyravimais ir mikrotrūkiais? Jei taip, kaip sprendžiamas šis klausimas???

2019-01-17

15:54

Valdas Lukoševičius

LŠTA

Duomenų saugojimo tvarkos pakeitimas

ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS  „DĖL GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ ĮRENGIMO IR SAUGAUS EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO projekte 210 punkto siūloma redakcija „210. operatyvinio valdymo ir remonto dokumentai gali būti rengiami, tvarkomi, pildomi ir saugomi kompiuterinėse laikmenose.“

2019-01-17

15:48

Ramunė Gurklienė

LŠTA

Nuo šiol centralizuotai tiekiama šiluma tampa prioritetiniu energijos šaltiniu A

Siekiant įgyvendinti ES direktyvų nuostatas, pagal kurias jau 2020 m. atsinaujinančių išteklių energija turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. bendro ES šalyse suvartojamos energijos kiekio, Lietuvoje palaipsniui griežtinami ir statybos reikalavimai. Kaip žinia, nuo 2018 m. sausio 1 d. naujai statomiems pastatams pastatų energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+, o nuo 2021 m. įsigalios reikalavimai A++ klasei.