Bendras

Diskusija

2019-08-27

15:49

Gintarė

UAB "Ukmergės šiluma"

Dujinių katilų įrengimas butuose

Daugiabutis namas šiuo metu yra prisijungęs prie CŠT sistemos. Planuojama renovacija. Namas nori atsijungti nuo CŠT sistemos ir nori pasistatyti dujinius katilus butuose. Ar renovuojant namą numatyta galimybė projektuojant toks šildymo būdas ir ar tokia priemonė yra remiama? Ar reglamentuojama įstatymais? Įdomi Jūsų patirtis, gal kažkas susidūrėte?

2019-08-08

8:24

Mantas

LŠTA

Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių

LŠTA iniciatyva Energetikos ministerija viešam derinimui pateikė Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių projektą (žr. nuorodą). Kitos institucijos taip pat pateikė savo pastabas taisyklių projektui, kurios gali būti nepalankios šilumos tiekėjams. Jei tokių pastabų rastumėte (žr. pridedamą priedą) – informuokite.

2019-07-29

12:54

Mantas

LŠTA

Programinė įranga kuro apskaitai

Ką manote šiuo klausimu/pasiūlymu? Turėtume pamąstymą dėl kuro apskaitos įmonėse, ar nevertėtų šiam klausimui užsakyti (gal kolektyviai ar pan.) pas ką nors parašyti programą. Ši programinė įranga labai praverstų įmonėse, kurios turi daug savo padalinukų (šilumos gamybos šaltinių), tačiau personalo ne visada beužtenka visoms taisyklių keliamoms funkcijoms atlikti (pvz. per tą pačią dieną visur aplakstyti ir padaryti inventorizavimą ir pan.), kuro logistikos kla…

2019-07-19

10:17

Mantas

LŠTA

Baltool biokuro sandorių kainos

Vadovaujantis Energijos išteklių biržos reglamentu: „12.8. Sandorių kaina 12.8.1. Pagal konkretų pirkėjo pavedimą sudaromiems biokuro pirkimo–pardavimo sandoriams nustatoma viena kaina, kuri lygi paskutinio pardavėjo pavedimo, realizuoto su tuo konkrečiu pirkėjo pavedimu, kainai. Šia kaina pirkėjas atsiskaito su visais pardavėjais, kurių pateikti pavedimai ar jų dalis buvo realizuoti su šiuo pirkėjo pavedimu.” Praktinė situacija: Įmonė nori įsigyti X kiekį bi…