Bendras

Diskusija

2020-01-27

16:20

Ramūnas Blaževičius

AB "Prienų šilumos tinklai"

Dėl medžio granulių kokybės

Sveiki, AB „Prienų šilumos tinklai“ prašo patarimo arba pagalbos. Nuo rudens ir jau antrą šildymo sezoną kovojam su medžio granulių tiekėju UAB „Andeta“. Kurą kaip ir visi perkam biokuro biržoje. Kuro kokybė labai bloga. Ištyrėm ne vienoje laboratorijoje, rezultatai netenkina jokių kokybės standartų. UAB „Andeta“ netiria kiekvienos kuro partijos (užtenka vieno tyrimo dviems mėnesiams), savo ruoštu AB „Prienų šilumos tinklai“ tai daro. Apie blogą kuro kokyb…

2020-01-23

12:50

Ramunė Gurklienė

LŠTA

Dėl karšto vandens netekčių

Asociacija gavo paklausimą iš vienos šilumos tiekimo įmonės dėl karšto vandens netekčių daugiabučiuose namuose. Labai lauktume Jūsų nuomonės (žr. žemiau aprašytą situaciją), gal esate susidūrę su panašia problema savo įmonėje. Daugiabutyje karšto vandens netektys nuo 2016 m. iki 2019 m. padidėjo nuo 9 proc. iki 47 proc. Netektys pradėjo didėti nuo 2018 m. Butuose bendrovės darbuotojai, kelis kartus tikrino karšto vandens skaitiklių rodmenis, galimą neteisėtą …

2020-01-15

11:05

Ričardas Leckas

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Dėl teisių įgyvendinimo

Esame UAB, kurios 100 proc. akcijų priklauso savivaldybei. Iki 2019-01-01 savivaldybė savo turtines ir neturtines teises įgyvendindavo per savivaldybės tarybą. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nuo 2019-01-01 savivaldybės turtines ir neturtines teises AB ir UAB įgyvendina per vykdomąją valdžią, t.y. administracijos direktoriui perduodamos visos, visuotiniam akcininkų susirinkimui priskirtos teisės. Tarybai palikta pareiga priimti sprendimus dėl atskyrimo bei įstatinio kapital…

2019-11-20

16:10

Ramunė Gurklienė

LŠTA

Dėl neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių butuose aptarnavimo mokesčio

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija gavo paklausimą iš AB „Prienų šilumos tinklai“ dėl neatsiskaitomųjų šilumos skaitiklių butuose aptarnavimo. Situacija tokia: Prienuose yra daug renovuotų daugiabučių namų, kuriuose kiekvienam butui yra įrengti nekomerciniai šilumos apskaitos prietaisai be nuotolinio duomenų nuskaitymo. Skaitikliai yra gyventojų nuosavybėje. Pagal VERT patvirtintos Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo met…