Bendras

Diskusija

2020-06-30

9:30

Asta Liutkienė

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Daugiabučių šildymo sistemų praplovimai

Gal turite geros patirties kaip racionaliausiai atlikti daugiabučių namų šildymo sistemų praplovimą?

2020-07-07

13:15

Evaldas Čepulis

LŠTA

Vartotojai be karšto vandens – ar tai (ne)išvengiama?

Viešoje ir neviešoje erdvėje šiuo metu vyksta daug diskusijų dėl karšto vandens netiekimo. Šios problemos sprendimas nėra paprastas ar greitas ir niekas už pačius šilumininkus jos neišspręs. LŠTA veiksmai šioje srityje: 1. Užklausėme kolegų kitose šalyse kaip jie sprendžia šitą problemą. Aiškėja, kad sprendžia labai individualiai. Mažina hidraulinių bandymų apimtis. Daro tik ten kur neišvengiama, Sprendžia pačios įmonės ir jų konsultantai. Diegiamos įvairio…

2020-05-27

14:22

Mantas

LŠTA

Dėl katilo vamzdžių pakeitimo

Gal kas turi informacijos šiais klausimais: 1. norime pakeisti geresnės markės plieninius vamzdžius vandens šildymo katile. Tai ENERSTENA gamybos biokuru kūrenamas VŠK 10MW galios. Standartiniai P235GH markės plieniniai vamzdžiai išlaiko tik 2-3 šildymo sezonus; 2. planuojame pakeisti esančią dar iš tarybinių laikų termofikacinio vandens paruošimo baro įrangą. Žinau, kad Lietuvoje jau yra įgyvendinta tokių projektų.

2020-04-07

11:53

Mantas

LŠTA

Dėl metrologinės patikros įrangos panaudojimo

UAB Šilumos ūkio servisas baigia veiklą, kadangi Vilniaus metrologijos centras nutraukė bendradarbiavimą, ir turi nebenaudojamą įrangą, skirtą įvadinių šilumos apskaitos prietaisų, geriamo vandens skaitiklio prieš karšto vandens pašildytuvą (šilumokaitį), karšto ir šalto vandens skaitiklių butuose bei šilumos skaitiklių butuose metrologinei patikrai atlikti. Gal būtų poreikis kam nors tokią įrangą įsigyti (žr. foto). Gal būtų poreikis tęsti Šilumos ūkio serviso veiklą pagal atskiras sutartis?