Bendras

Diskusija

2019-11-27

9:42

Asta Liutkienė

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai

Elektrėnų savivaldybėje užvirusi diskusija – ar būtina atnaujinti kas 7 metai (kaip nurodyta Šilumos ūkio įstatyme 8str.) savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą? Kaip yra kitose savivaldybėse?

2019-12-04

15:49

Andrej Švaikovskij

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"

Dėl atjungimo nuo CŠT

Sveiki, norėčiau paklausti ar yra kokie būdai nutraukti šilumos tiekimą vartotojams šilumos tiekėjo inicjatyva? Ką esu perskaitęs tiek Šilumos ūkio įstatyme, tiek Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, tai toks variantas nesvarstomas… Ar tikrai nėra jokių būdų nutraukti šilumos tiekimą netgi tais atvejai, kai šilumos tiekimas/vartojimas yra labai nuostolingas šilumos tiekėjui? Kad situacija būtų labiau aiški, norėčiau pažymėti, kad praktiškai pusė vartoto…

2019-12-03

15:46

Mantas

LŠTA

Dėl "gyvatukų" keitimo

Šilumos tiekėjas, prižiūrintis ir vidaus sistemas, teiraujasi, ar galima leisti keisti gyventojams gyvatukus (rankšluosčių džiovintuvus) šildymo sezono metu? Kada iš butų savininkų reikia reikalauti „gyvatuko” pakeitimo techninio projekto?

2019-11-07

12:37

Audrius Arcišauskas

UAB Tauragės šilumos tinklai

dėl atskirų sąskaitų esant keliems savininkams

Sveiki kolegos, Pasidalinkite patirtimi, kokią praktiką taikote įmonėje, kai du žmonės iš vieno buto paprašo dviejų atskirų sąskaitų už sunaudotą šilumos ir karšto vandens energiją? o registrų centre atskirų adresų vienam butui nėra nurodyta, bei inventorizacijų bylos išlieka tokios pat. Audrius Arcišauskas