Bendras

Diskusija

2019-08-22

14:51

Mantas

LŠTA

Dėl vidaus sistemų projekto

Klausimas praktikams: vartotojas nori demontuoti karšto vandens skaitiklį virtuvėje. Virtuvės patalpos paskirtis pasikeis į vaikų kambarį. Tuo tarpu virtuvė persikels kitur ir karštą vandenį planuojama imti iš vonios kambario sistemos. Klausimas būtų, kaip tai teisėtai atlikti? Ar reikalingas projektas (įskaitant vidaus sist. šildymo ir KV) tokiai rekonstrukcijai atlikti?

2019-08-27

15:49

Gintarė

UAB "Ukmergės šiluma"

Dujinių katilų įrengimas butuose

Daugiabutis namas šiuo metu yra prisijungęs prie CŠT sistemos. Planuojama renovacija. Namas nori atsijungti nuo CŠT sistemos ir nori pasistatyti dujinius katilus butuose. Ar renovuojant namą numatyta galimybė projektuojant toks šildymo būdas ir ar tokia priemonė yra remiama? Ar reglamentuojama įstatymais? Įdomi Jūsų patirtis, gal kažkas susidūrėte?

2019-08-08

8:24

Mantas

LŠTA

Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių

LŠTA iniciatyva Energetikos ministerija viešam derinimui pateikė Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių projektą (žr. nuorodą). Kitos institucijos taip pat pateikė savo pastabas taisyklių projektui, kurios gali būti nepalankios šilumos tiekėjams. Jei tokių pastabų rastumėte (žr. pridedamą priedą) – informuokite.

2019-07-29

12:54

Mantas

LŠTA

Programinė įranga kuro apskaitai

Ką manote šiuo klausimu/pasiūlymu? Turėtume pamąstymą dėl kuro apskaitos įmonėse, ar nevertėtų šiam klausimui užsakyti (gal kolektyviai ar pan.) pas ką nors parašyti programą. Ši programinė įranga labai praverstų įmonėse, kurios turi daug savo padalinukų (šilumos gamybos šaltinių), tačiau personalo ne visada beužtenka visoms taisyklių keliamoms funkcijoms atlikti (pvz. per tą pačią dieną visur aplakstyti ir padaryti inventorizavimą ir pan.), kuro logistikos kla…