Bendras

Diskusija

2021-12-21

11:19

Dainius Muižys

UAB "Fortum Joniškio energija"

Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo

Laba diena, Joniškio rajone pradedamas rengti „Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“. Planavimo uždaviniai: 1. plėtoti vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 2. numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti speciali…

2021-12-06

15:33

VilmantasPaškevičius

UAB ,,Šakių šilumos tinklai"

Dėl dalinio šilumos tiekimo

Sveiki, Daugiabučio namo bendrija įsirengė geoterminį šildymą, tačiau mus nori pasilikti, kaip papildomą šilumos tiekėją. Šildymui pačių pasigamintos energijos šiuo metu užtenka, tačiau karšto vandens ruošimui dalinai bus naudojama mūsų šilumos energija. Gal kažkas taikote galios mokestį ar kitokį metodą, kad šilumos tiekėjas nepatirtų nuostolio teikdamas šilumos energiją tokiems vartotojams ?

2021-12-10

6:44

Ramunė Gurklienė

LŠTA

Dėl mazuto pervežimo

AB „Kauno energija“ ieško įmonės, kuri su savo turima įranga gali atkaitinti mazutą. Galbūt buvote susidūrę su mazuto išvežimo/pervežimo klausimu ir turite kokios nors naudingos informacijos? Prašome pasidalinti kontaktais ar turima patirtimi. Informaciją siųskite: Gamybos skyriaus vadovui Ernestui Verikui e.verikas@kaunoenergija.lt arba Gamybos skyriaus vadovo pavaduotojai Raimondai Stelionytei r.stelionyte@kaunoenergija.lt

2021-05-18

11:02

Ramunė Gurklienė

LŠTA

Dėl fluoresceino nekenksmingo aplinkai

Pagal Kretingos šilumos tinklų prašymą LŠTA apklausė įmonių apie turimus patvirtinančius dokumentus, kad kad vandens dažiklis fluoresceinas yra saugus (nekenksmingas žmonių sveikatai). Pridedami Šiaulių, Panevežio, Utenos, Vilniaus pateiktus dokumentai: dauguma naudojasi Visuomenės sveikatos centro pažyma (1996 m.) ir medžiagos saugos duomenų lapais, gautais iš tiekėjo