Bendras

Diskusija

2019-03-22

13:13

Mantas

LŠTA

Dėl reikalavimų mokėti nuomos mokestį už šilumos punktą

Laba diena, Ar kas nors esate susidūrę su situacija, kuomet už privačiose (ne bendro naudojimo) patalpose įrengtą šilumos tiekėjui priklausantį šilumos punktą (ŠP) reikalaujama iš šilumos tiekėjo mokėti nuomos mokestį, neva dėl negalėjimo patalpų savininkui naudotis patalpomis? Su daugiabučiais, kaip ir aišku ŠP – bendroji dalinė gyventojų nuosavybė, nepriklausomai, kad investicijas atliko šilumos tiekėjas. Tačiau komerciniame ar kitos paskirties pastate, kaip tuomet?

2019-03-15

13:27

Valdas Lukoševičius

LŠTA

Dalyvauta EHP direktorių tarybos posėdyje

Kovo 14 dieną dalyvavau EHP tarybos, kurią sudaro atskirų šalių CŠT asociacijų vadovai, posėdyje. Aptartos ES aktualijos energetikos srityje, planuota 2019 metų veikla, biudžetas ir t.t. Sutarta glaudžiau bendradarbiauti, siekiant naujų europarlamentarų palankumo, taip pat sprendžiant ir nacionalines CŠT problemas. Įdomu, kad mūsų NŠG net EHP biure ieškojo užtarimo konkurencijai „pilnais kaštais“. Niekas negali suprasti tokios destruktyvios konkurencijos modelio. EHP-…

2019-03-12

15:35

Mantas

LŠTA

Dėl Nuorodų į standartus Europos viešųjų pirkimų dokumentuose

CEN, CENELEC ragina nacionalines standartizacijos institucijas ir nacionalinius komitetus nacionaliniu lygmeniu skatinti taikyti CEN, CENELEC ragina nacionalines standartizacijos institucijas ir nacionalinius komitetus nacionaliniu lygmeniu skatinti taikyti Nuorodų į standartus Europos viešųjų pirkimų dokumentuose teikimo vadovą, parengtą pagal Jungtinės standartizacijos iniciatyvos veiksmų planą ir ragina nacionalinius komitetus pateikti atsiliepimus apie tolesnį šio vadovo tobuli…

2019-03-08

13:33

Mantas

LŠTA

Biokuro juostinės džiovyklos

Juostinės džiovyklos – anot pardavėjų, geriausias sprendimas padidinti naudojamo biokuro šiluminę galią. Prisegtuke rasite įrangos lankstinuką (anglų kalba) apie šią įrangą. Informuokite, ar Jus domintų tokios įrangos diegimas Jūsų katilinėse? Tokio tipo džiovyklų panaudojimas Didžiojoje Britanijoje yra itin populiarus.