Bendras

Diskusija

2019-03-01

13:33

Mantas

LŠTA

Dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo

Advokatų bendrija „Protego“ anksčiau siūlė šilumos tiekėjų srities korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo projekto parengimo paslaugą. Ar kas nors ja pasinaudojo??? (Žr. pasiūlymą pridedamame priede).

2019-03-01

16:16

Valdas Lukoševičius

LŠTA

Dėl atlyginimų CŠT įmonėse reglamentavimo

Sveiki, Ginčai su VKEKK dėl atlyginimų (ne)pripažinimo, CŠT nepatrauklumas ir t.t. skatina bandyti spręsti šią problemą nacionaliniu lygiu. Kaip manote, jeigu inicijuoti daugiašalį susitarimą dėl atlyginimų CŠT įmonėse nustatymo formulių, susiejant su šalies ar energetikos sektoriaus rodikliais. Galėtų būti nustatytos atlyginimų ribos pagal kvalifikacijos kategorijas ar pan. su automatiniu kasmetiniu perskaičiavimu ir t.t. Juk licencijuojama, potencialiai pavojinga pasla…

2019-03-04

12:59

Mantas

LŠTA

Dėl nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojų

CŠT įmonės minėjo, kad Sveikatos apsaugos ministerija nepripažįsta rezervinės katilinės kaip nepertraukiamo šilumos tiekimo alternatyvos. Nors ŠŪĮ 17 str. sajo, kad „Nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba pastatant rezervinį šilumos įrenginį. Kai įrengiamas rezervinis šilumos įrenginys, nenutrūkstamo aprūpinimo …

2019-02-27

11:08

Valdas Lukoševičius

LŠTA

Registracija į EUROHEAT kongresą

Sveiki, šiandien paskutinė diena užsiregistruoti į EUROHEAT kongresą Prancūzijoje (Nante) š.m. gegužę. Kas planuojate – informuokite skubiai LŠTA biurą. Valdas