!Valstybės pagalba_dėl COVID-19

2021 m. gegužės 11 d.

LR energetikos ministerija informuoja, kad Galimybių pasą bus galima gauti apsilankius specialiai sukurtame interneto puslapyje ir atlikus vos du veiksmus – suvedus asmens autentifikavimo duomenis ir išsisaugojus gautą QR kodą telefone ar kompiuteryje. Plačiau apie tai skaitykite ministerijos pranešime Galimybių pasą bus galima gauti specialiame interneto puslapyje.

2020 m. rugpjūčio 7 d.

Priimtas sprendimas šiemet nebeskelbti kvietimų pagal 2020-05-06 d. Vyriausybė patvirtintą  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a19d1e0904d11ea9515f752ff221ec9 numatytoms priemonėms ir sumoms, t.y :
– Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra, rezervinių katilinių įrengimas (2,7 mln. eur)
– Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija) bei nuotolinės duomenų nuskaitymo nuo šilumos apskaitos prietaisų sistemos įdiegimas pastatuose (1,8 mln. eur)
Tačiau kvietimai abejoms priemonėms bus skelbiami š.m. pabaigoje, pagal 2020-06-10 d. Vyriausybės protokoliniu sprendimu patvirtintam Finansų ministerijos parengtam Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano, 1 priede numatytas sumas, t.y.:
– Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra (šilumos tinklų rekonstrukcijos + rezervinės katilinės) 10,8  mln. eur
– Nuotolinis duomenų nuskaitymas: šilumos įvadinės apskaitos ir karšto vandens atsiskaitomųjų skaitiklių modernizavimas 7,2 mln. eur
Paraiškas vertins Aplinkos projektų valdymo agentūra (š.m. rugsėjį FM ir LRV turėtų oficialiai paskirti ir suteikti šiai agentūrai funkcijas administruoti valstybės pagalbos lėšas)
Finansavimo intensyvumas ir kitos sąlygos išliks tokios pačios kaip buvo numatyta dabar derintuose priemonių PFSA aprašų projektuose, tik reikalavimas pilnai įgyvendinti projektus bus nukeltas iki 2021 m. pabaigos.  
Galutinį sprendimą dėl šių priemonių vykdymo eigos ir apimties Energetikos ministerija turėtų priimti ateinančios savaitės viduryje.

2020 m. birželio 15 d.

Atsižvelgiant į birželio 12 d. vykusio nuotolinio susitikimo su Energetikos ministerija atstovais aptartus klausimus dėl COVID-19 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra, rezervinių katilinių įrengimas“, prašome įmonių pateikti informaciją apie Jūsų įmonės per 2020 metus galimus įgyvendinti rezervinių katilinių diegimo projektus.

Energetikos ministerija informavo, jog parama šilumos tinklų modernizavimui ir plėtrai nebus teikiama, remiama veikla bus tik rezervinių mobilių katilinių įsigijimsd bei kitų rezervinių šilumos generavimo šaltinių (įvairaus galingumo ir technologinio tipo, naudojančius tiek kietą ar skystą kurą (AEI ir iškastinį kurą) įrenginiai) diegimsd,  siekiant, kad kuo trumpiau vartotojams būtų atjungiamas šiluma/karštas vanduo vamzdynų bandymo, remonto ar montavimo metu, įvykus avarijoms ir pan., pavyzdžiui:

  1. Elektriniai katilai
  2. Vidaus degimo varikliai su elektros generacija
  3. Mobilūs šilumos siurbliai oras-vanduo
  4. Kiti technologiniai tipai

Mažiausias finansavimo intensyvumas 50 proc (gali siekti ir 70-80 proc.). EM svarstytų galimybę pagal priemonę įsigyti ir naudotas mobilias katilines. Šiuo metu svarbu parodyti, kad tokių projektų yra, kol kas tokį poreikį atsiuntė tik Utenos ŠT ir Kauno energija, todėl labai lauktume informacijos apie kitus galimus projektus.

Informaciją pateikite pridedamoje lentelėje ir atsiųskite iki š.m. birželio 17 d. (trečiadienio) el.p. ramune@lsta.lt

2020 m. gegužės 6 d.

2020-05-06 d. Vyriausybė patvirtino  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a19d1e0904d11ea9515f752ff221ec9

Iš LŠTA siūlytų priemonių šilumos ūkio sektoriaus infrastruktūros projektams, įtrauktas finansavimas  pagal šias kryptis:

  • Šilumos tiekimo tinklų ir rezervinių katilinių modernizavimas ir plėtra  – 2,7 mln. eur (šis suma skirta 2020 metams, viso per 2020- 2021 m. planuojama skirti 13 mln. eur)
  • Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas įrengiant nuotolinį duomenų nuskaitymą nuo šilumos apskaitos prietaisu pastatuose– 1,8 mln.eur. (šis suma skirta 2020 metams, viso per 2020- 2021 m. numatyta skirti 9 mln. eur)

2020 m. balandžio 27 d.

LŠTA išsiųsti raštai:

2020 m. balandžio 20 d.

LŠTA įmonių pateikta suvestinė informacija apie potencialius projektus, investicinius poreikius ir įgyvendinimo terminus, perduota Energetikos ministerijai.

Energetikos ministerija išsiuntė Finansų ministerijai šiuos poreikius, pagal preliminarias LŠTA pateiktas sumas:

  • Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra (šilumos tinklų rekonstrukcijos + rezervinės katilinės (ES SF 2014-2020)) – 13,5 mln. eur (Sutartys pasirašomos šiemet ir sumokamas avansas; įgyvendinimas su visais projektavimais, pirkimais ir ranga užtruktų 1,5-2 metus)
  • Nuotolinis duomenų nuskaitymas nuo šilumos arba karšto vandens apskaitos prietaisų (sujungiant su Klimato kaitos programos „mažosios renovacijos“ priemone) – 9 mln.eur. (Sutartys pasirašomos šiemet ir sumokamas avansas; įgyvendinimas su visais projektavimais, pirkimais ir ranga užtruktų 1,5-2 metus)

Kitą informaciją, taip pat ir dėl biokatilų atnaujinimo, perduota viceministrui Kėvelaičiui, kuris yra Energetikos ministerijos atstovas LRV ekonomikos skatinimo darbo grupėje.

2020 m. balandžio 17 d.

Energetikos ministerija, COVID-19 ir ekonomikos skatinimo priemonių kontekste, skubos tvarka paprašė LŠTA indikuoti finansinės paramos (ES parama, KKP, biudžetas) poreikius papildomiems projektams CŠT sektoriuje.

Prioritetinės kryptis yra modernizavimas, AEI skatinimas, efektyvumo, saugumo-patikimumo didinimas, taršos mažinimas, skaitmenizacija. Iš esmės tai jau būtų paskutinė galimybė pasinaudoti finansine parama šilumos trasų, katilų modernizavimui.

Prioritetiniai projektai būtų tie kurie galėtų startuoti per artimiausią pusmetį.

LŠTA apklausė narius, informuodama apie Vyriausybės ruošiamą ekonomikos gaivinimo planą ir planuojamą perskirstymą likusių ES paramos lėšų projektams, kurie galėtų būti įgyvendinti kaip galima greičiau. Žadama finansuoti iki 50 % sumos ir supaprastinti VERT, LVPA ir VPT procedūras. Gali būti atnaujintos biokuro katilų ir vamzdynų keitimo priemonės. Galimi ir kiti projektai, atitinkantys AEI plėtros, efektyvumo didinimo ir patikimumo didinimo kriterijus.

Prašoma kuo skubiau identifikuoti potencialių projektų rūšis, apimtis ir įgyvendinimo terminus.