Įstatai

Patvirtinti Lietuvos šilumos tiekėjų aociacijos
neeiliniame visuotiniame neeiliniame narių susirinkime
2021 m. kovo 24 d.
/Įregistruota Juridinių asmenų registre 2021 m. balandžio 2 d./

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos įstatai