Atsijungimai nuo CŠT

VERT 2020-06-11 pranešimas. Atsijungimas nuo centralizuoto šildymo sistemos: ką privalo žinoti vartotojas?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Kauno energija“ ginčą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, nustatė, kad vartotojas nėra įvykdęs privalomų reikalavimų dėl atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad AB „Kauno energija“ delsia nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, nors bute vietoje centralizuoto šildymo pasirinktas šilumos ir karšto vandens ruošimas elektriniais šilumos įrenginiais, taip pat yra visi reikalingi Kauno miesto savivaldybės administracijos leidimai.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi AB „Kauno energija“ pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad vartotojas nėra pateikęs šilumos tiekėjui statybos užbaigimo akto, kuris yra būtinas atjungiant butą / patalpas nuo centralizuoto šildymo sistemos, todėl šilumos tiekėjas teisėtai ir pagrįstai nenutraukia su vartotoju sudarytos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties. Pastato, buto / patalpų atjungimą nuo centralizuoto šildymo sistemos reglamentuoja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Statybos darbų užbaigimo aktas, patvirtinantis faktą, kad buvo pakeista apsirūpinimo šiluma ir / ar karštu vandeniu kuro rūšis, yra privalomas dokumentas, kurį vartotojas / pastato administratorius turi pateikti šilumos tiekėjui per 10 dienų nuo statybos darbų užbaigimo.

Birželio 3 d. LR Seime vyko konferencija „Geotermija Lietuvai”. Konferencijoje nagrinėta šilumos siurblių plėtra, palyginti nesulyginami dydžiai, kai šiluma teikiama iš CŠT ir pasigaminta šilumos siurbliu. Pasidžiaugta „pigia” geoterminės šilumos savikaina, bet nutylėta apie investicijų ir eksploatacijos sąnaudas, patikimumą, gedimų skaičių, remontų sąnaudas ir t.t. Daugiau apie tai ČIA.

VKEKK 2019-05-22 pranešimas. Atsijungimas su centralizuoto šildymo sistemos: iki kada išliekama pastato šildymo sistemos tiekiamos šilumos vartotoju?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl teikiamų apmokėti sąskaitų, pasisakė, kad pastatas laikomas atjungtu nuo centralizuoto šildymo sistemos tik surašius statybos užbaigimo aktą ir iki to momento pagrįstai reikalaujama, jog būtų mokama už suvartotą šilumos ir karšto vandens kiekį.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2018 m. spalio 15 d. pastato, kuriame yra jo butas, šildymo sistemos buvo atjungtos nuo šilumos punkto, taip pat užaklintas karšto vandens padavimas gyventojams. Pasak vartotojo, šį faktą patvirtina 2018 m. spalio 31 d. išduota pastatą administruojančios bendrovės pažyma. Tuo tarpu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, atlikusi visas procedūras, statybos užbaigimo aktą paruošė 2019 m. sausio 16 d.

Vartotojo nuomone, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo 2018 m. spalio 15 d. neturi pagrindo teikti sąskaitų už šilumą bei karštą vandenį ir prašo anuliuoti 2018 m. spalio – 2019 m. sausio mėn. išrašytas sąskaitas. 

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą pastatas laikomas teisėtai atjungtu nuo centralizuoto šildymo sistemos tada, kai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašo statybos darbų užbaigimo aktą, t. y. šiuo atveju iki 2019 m. sausio 16 d. pastato gyventojai teisėtai ir pagrįstai buvo laikomi šilumos ir karšto vandens vartotojais.