Seimas priėmė pataisas, reglamentuojančias nuotolinių šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą

2020-06-05

Seimas birželio 4 d. papildė Šilumos ūkio įstatymą, reglamentuodamas nuotolinių apskaitos priemonių įrengimą.

Įstatymo 11 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad nuo spalio 25 d. įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų apskaitos prietaisų (LŠTA pastaba: šilumos skaitiklių ir šilumos daliklių) rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai ir dalikliai, kurių rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu būdu, įrengiami visame pastate, jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai naudinga.

Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kad nuo spalio 25 d. geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu.

Aukščiau išvardinti įpareigojimai taikomas tik įrengiant naujus ar keičiant sugedusius apskaitos prietaisus, todėl finansinė našta įmonėms ir vartotojams nedidės. Savivaldybių tarybos ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba užtikrina, kad būdas, kaip yra nuskaitomi atsiskaitomųjų prietaisų duomenys, neturėtų įtakos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio dydžiui.

Keičiamų straipsnių neoficiali redakcija ČIA.

Kitos naujienos