Kauno energijoje nauji biokuro katilai

2020-06-05

AB „KAUNO ENERGIJA“ RAUDONDVARIO KATILINĖJE BUS ĮRENGTAS MOBILUS BIOKURO KATILAS

Iki šiol „Kauno energijos“ Raudondvario katilinėje šiluma buvo gaminama tik iš gamtinių dujų. Nuo šių metų liepos vidurio gamtines dujas didžiąja dalimi pakeis biokuras. Šiuo tikslu AB „Kauno energija“ Raudondvario katilinėje pradedama montuoti mobili biokuro katilinė.

Naujas 1,5 MW galios įrenginys su priklausiniais 2020 m. birželio 3 d. atvežtas į bendrovės Raudondvario katilinę ir pradedamas montuoti specialiai jam įrengtoje aikštelėje.

Įrenginio galios visiškai pakaks Raudondvario šilumos vartotojų vasaros poreikiams bei didžiajai daliai žiemos poreikių. Jei kartosis žiemos, kokia buvo praėjusioji, tai dujinių katilų gali ir netekti užkurti.

Katilinė įrengiama siekiant padidinti energijos, pagaminamos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, beveik visiškai atsisakant gamtinių dujų naudojimo, taip pat siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus bei mažinti šilumos kainą vartotojams.

Kaip jau minėta, katilinė bus pastatyta specialiai jai įrengtoje betoninėje aikštelėje, Raudondvario katilinės teritorijoje. Papildomai bus įrengtas rankovinis dūmų valymo filtras, skirtas išvalyti iš dūmų kietąsias daleles, atitinkantis aukščiausius aplinkosaugos reikalavimus bei ekonomaizeris, kuris leis atgauti dalį šilumos iš dūmų ir taip padidins katilo efektyvumą. Mobili katilinė bus visiškai automatizuota, valdoma nuotoliniu būdu ir veikianti be personalo.

Katilas įrengiamas pagal Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų iš dalies finansuojamą projektą „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Raudondvario katilinėje“ (Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-02-0004), pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. Projekto vertė – 699,9 tūkst. eurų. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansuojama dalis sudarys iki 352,5 tūkst. eurų. Likusią dalį bendrovė investuos iš savo lėšų. Paleisti naująjį katilą planuojama jau šių metų liepos viduryje.

AB „KAUNO ENERGIJA“ JURBARKO KATILINĖJE ĮRENGIAMAS NAUJAS BIOKURO KATILAS

Į AB „Kauno energija“ Jurbarko katilinę atvežtas naujas biokuro katilas, kuris leis sumažinti išmetamų teršalų kiekius ir lanksčiau reaguoti į besikeičiančius vartotojų poreikius.

Energetikos bendrovei „Kauno energija“ priklausančioje Jurbarko katilinėje pradedamas naujas modernizavimo etapas – katilinėje pradedamas įrengti naujas 3 MW galios biokuro katilas.

Katilas statomas siekiant padidinti energijos, pagaminamos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, beveik visiškai atsisakant gamtinių dujų panaudojimo, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus bei mažinti šilumos kainą vartotojams.

Katilas bus pastatytas šalia jau esančio 5 MW galios biokuro katilo, papildomai įrengiant 1,6 MW galios kondensacinį ekonomaizerį, kuris leis atgauti dalį šilumos iš dūmų ir taip padidinti abiejų katilų efektyvumą.

Katilas įrengiamas pagal Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų iš dalies finansuojamą projektą „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“ (Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-02-0003), pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

Projekto vertė – 1,056 mln. eurų. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansuojama dalis sudarys iki 0,633 mln. eurų. Likusią dalį bendrovė investuos iš savo lėšų. Paleisti naująjį katilą planuojama iki ateinančio šildymo sezono.

Kitos naujienos