VERT siūlo Seimui keisti teisės aktus, numatant pareigas ir atsakomybę daugiabučių namų bendrųjų objektų administratoriams

2020-06-04

VERT specialistai atlikdami patikrinimus nustatė, kad daugiabučiuose namuose nėra laikomasi techninės saugos bei efektyvaus energijos vartojimo reikalavimų, eksploatuojant bendro naudojimo vidaus inžinerinius tinklus”, sako Inga Žilienė

Dėl efektyvaus šilumos vartojimo, daugiabučiuose namuose, kas leistų gyventojams sutaupyti lėšų, VERT nustatė šiuos dažniausiai pasikartojančius pažeidimus: nėra šilumos punktų ir karšto vandens sistemų projektų; šildymo prietaisai neturi galios atitikties projektui nustatymo aktų; nėra reguliatorių, skirtų šilumos suvartojimui name reguliuoti; neatliekama šilumos suvartojimo rodiklių (namui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) analizė; karšto vandens vartojimo vietose nepalaikoma nustatyta temperatūra; nerengiami ir gyventojams neteikiami siūlymai dėl šilumos energijos taupymo priemonių.

Daugiau apie tai skaitykite ČIA.