Seminaras „Apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas 2008–20012 m.“

Data

10 vasario, 2006

Organizatorius

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas (PET), Lietuvos elektros energetikos asociacija

Vieta

AB „Lietuvos elektrinė“, Lietuva

Seminaras organizuojamas LR ūkio misiterijos užsakymu atliktos studijos „Lietuvos energetikos ūkio pasirengimo apyvartinių taršos leidimų prekybai 2008-2012 metų laikotarpiu ir prekybos jais su kaimyninėmis šalimis galimybių įvertinimas“ pagrindu.
Seminaras yra skirtas įmonių vadovams, priimantiems sprendimus aplinkosaugos klausimais. Dalyvių skaičius ribotas.

Registracijai: tel. 8-682 51125 Gintaras Adžgauskas (Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius) arba el.paštu: les@lpc.lt

Seminaro darbotvarkė

PET Klimato kaitos ir energetikos studija. Jos reikšmė, Lietuvos dalyvavimo galimybės bei nauda (190.5 KB)
LEI Vyresniosios mokslo darbuotojos D. Štreimikienės pranešimas.

Apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas 2008-2012 m (306 KB)
LEI Vyresniosios mokslo darbuotojos D. Štreimikienės pranešimas.

Lietuvos įmonių, dalyvaujančių prekyboje apyvartiniais taršos leidimais problemos ir sunkumai. Įmonių atstovų pasisakymai.

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos problematika: šiltnamio dujų emisijų apskaita, ataskaitų rengimas ir kt. procedūros. Ernst&Young atstovo Egidijaus Lazausko pranešimas.

Informacija apie AB „Lietuvos elektrinė“ patirtį prekiaujant ATL. Pranešėjas P.Noreika.

Seminaro programa

12.00 val.
dalyviai renkasi Lietuvos elektrinėje ir pietauja valgykloje.
13.00 val.
seminaro pradžia.
15.00 val.
dalyviams organizuojama trumpa apžvalginė ekskursija po elektrinę ir susipažinimas su vandens ir jonų terapijos kompleksu.

Kiti renginiai