3-iasis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Vidaus kontrolės sistema ir auditas“ pagal mokymo programos ciklą „Finansų valdymas ir apskaita“

Data

14 vasario, 2006

Vieta

Viešojo administravimo institutas, Lietuva

Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.

Seminaro dienotvarkė

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA IR AUDITAS
2006 02 14/15 (Igr./IIgr.)

9.00–9.20
Lūkesčių ir problemų aptarimas. Dienotvarkės aptarimas.
9.30–10.30
Vidaus audito raida, samprata, funkcija, uždaviniai ir teisinė aplinka. Vidaus audito nauda ir jo kuriama pridedamoji vertė bei vidaus audito poreikis.
10.30–10.45
Kavos pertraukėlė
10.45–12.30
Vidaus audito organizavimo ir veiklos valstybinio sektoriaus įmonėse, įstaigose bei privataus kapitalo įmonėse skirtumai ir panašumai.
12.30–13.30
Pietūs
13.30–15.00
Vidaus audito rūšys, sritys, procesas ir etapai.
15.00–15.15
Kavos pertraukėlė
15.15–16.30
Skirtumai tarp vidaus ir išorės audito, išorės ir vidaus auditorių tarpusavio ryšys ir bendradarbiavimas.

Kiti renginiai