4-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Projektų rengimas ir valdymas“ pagal mokymo programos ciklą „Vadyba“

Data

08 vasario, 2006

Vieta

Viešojo administravimo institutas, Lietuva

Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.

Seminaro dienotvarkė

PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS
Dėst. Dr. Gintaras Labutis, UAB „Dialogas“ vadovas

2006-02-08

9.00–9.15
Seminaro dienotvarkės, lūkesčių ir problemų aptarimas.
9.15–10.30
Projekto samprata ir paskirtis. Projektų klasifikacija. Projekto procesų grupės. Projekto gyvavimo fazės.
10.30–10.45
Kavos pertraukėlė
10.45–12.30
Projekto valdymas. Projekto komandos vaidmuo. Projekto veikėjai, jų įtraukimas į projekto planavimą ir įgyvendinimą. Projekto vadovas, jo vaidmuo bei savybės. Projekto komandos formavimas. Komandiniai ir funkciniai vaidmenys.
12.30–13.30
Pietūs
13.30–15.00
Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas pasinaudojant aplinkos ir problemų analize. SWOT analizė. Projekto apimtis. Trilypis projekto vadovo tikslas – kokybė, kaštai, laikas. Projekto veiklos planavimas. Projekto išteklių ir išlaidų planavimas. Projekto uždavinių skaidymas valdomais darbais. Projekto darbų išdėstymas laike. Projekto trukmės įvertinimas (PERT schema, Ganto diagrama). Projekto kritinis kelias, projekto kritiniai darbai.
15.00–15.15
Kavos pertraukėlė
15.15–16.30
Projekto rizikos faktoriai ir jų valdymas. Projekto vykdymas. Projekto kontrolė. Kitos būtinos projekto veiklos. Projekto užbaigimas ir projekto dokumentacija.

Kiti renginiai