PET Lietuvos komitetas kreipėsi į LR Seimą ir Vyriausybę dėl Valstybinio reguliavimo principų harmonizavimo Lietuvos energetikos sektoriuose

2008-03-17

2008 m. kovo 5 d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas kreipėsi į aukščiausias valdžio institucijas dėl būtinybės suvienodinti elektros, gamtinių dujų ir šilumos sektorių reguliavimo principų suvienodinimo viesiems šalies ūkio sektoriams.
 

Šiuo metu didžiausi valstybinio reguliavimo skirtumai ar net diskriminacija pastebimi šiose srityse:

  1. Ilgalaikių kainų nustatymo ir perskaičiavimo procedūros bei terminai;
  2. Faktinių sąnaudų pripažinimas ir užduotys efektyvumui didinti;
  3. Investicijų finansinis aprūpinimas;
  4. Sukauptų nuostolių ir beviltiškų skolų pripažinimas ir padengimas;
  5. Naujų vartotojų prijungimo prie tinklų prievolė ir kąštų padengimas;
  6. Nebalansinių tinklų išpirkimo tvarka ir lėšų tam šaltiniai;
  7. Kiti teisiniai-ekonominiai iškraipymai ir diskriminavimai.

Šios ir kitos priežastys lėmė, kad centralizuoto šilumos tiekimo sektorius atsidūrė sunkioje ekonominėje būklėje ir kyla pavojus šilumos tiekimo patikimumui bei tolimesniems renovacijos ir plėtros procesams, numatytiems NES įgyvendinimo priemonių plane 2007-2013 metų laikotarpiui.

Rašte siūloma pavesti Ūkio ministerija skubiai parengti studiją šių problemų nagrinėjimui, išanalizuojant galimybes harmonizuoti visų energetikos sektorių valdymą ir pasiūlant būtinus teisės aktų pakeitimus.