Vyksta auditas

2006-07-24

LR Vyriausybės nutarimu (2006 m. sausio 23 d. Nr. 62 „Dėl komisijos sudarymo“ (38 KB)) buvo sudaryta komisija avarijos, įvykusios 2006 m. sausio 20 d. Telšių miesto šilumos ūkyje priežastims išnagrinėti, rekomendacijoms įgyvendinti. Komisija, ištyrusi visas avarijos Telšių šilumos ūkyje aplinkybes, pateikė savo išvadas (Komisijos išvada (117.5 KB) Vienoje iš jų teigiama, kad siekiant šalies šilumos ūkyje sumažinti panašių avarijų tikimybę bei minimizuoti padarinius, įvykus avarijai ar sutrikimui šilumos perdavimo tinkluose, tikslinga „Atlikti šalies šilumos tiekimo sistemų auditą ir parengti rekomendacijas savivaldybėms dėl šių sistemų pertvarkymo, kad įvykus avarijai tinkluose būtų galima išvengti visiško šilumos tiekimo nutraukimo (rezerviniai šilumos gamybos pajėgumai, dubliuojančios ar žiedinės perdavimo trasos)“. LR Ūkio ministerijai ir savivaldybėms buvo pavesta atlikti šilumos tiekimo įmonių šilumos perdavimo tinklų ir inžinerinių sistemų auditą, įvertinant jų pasiruošimą avariniams įvykiams.

UAB „Termosistemų projektai“ pagal sutartį su LR Ūkio ministerija vykdo projektą „Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę“. Šio projekto vykdymui reikalingiems duomenims surinkti apie šilumos tiekimo sistemų būklę yra parengtas klausimynas, apimantis šilumos šaltinius , šilumos perdavimo tinklus ir pastatų vidaus šildymo sistemas.

Klausimynus ir visą susijusią informaciją rasite UAB „Termosistemų projektai“ interneto svetainėje www.tsp.lt

Kitos naujienos