Inicijuojama nauja ES direktyva skatinanti šildymą ir vėsinimą iš AEI

2006-07-13

2006 m. vasario 14 d. Europos Parlamentas priėmė daugumos palaikomą inciatyvinę atasakaitą, kurioje prašoma Europos Komisijos parengti Direktyvos, skatinančios šilumos ir šaltnešio (vėsinimo) tiekimą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (AEI), projektą.

2005 m. balandžio mėnesį EREC Europos atsinaujinančios energijos taryba (angl. European Renewable Energy Council) įteikė jungtinę deklaraciją, kurią pasirašė daugiau kaip 40 Europos oprganizacijų (tarp jų ir Lietuvos energetikos institutas). Deklaracijoje buvo kviečiama inicijuoti minėtos ES direktyvos (angl. EU Directive to promote renewable heating and cooling) priėmimą. Pastatų šildymui reikalinga beveik pusė Europoje suvartojamos energijos, tačiau iki šiol Europos sąjungos lygmenyje nėra priimto nė vieno teisės akto įpareigojančio didinti šilumos ir šaltnešio (vėsinimas) gamybos iš AEI dalį. Tai ne tik padėtų įgyvendinti ES tikslus atsinaujinančių energijos išteklių srityje, bet ir sumažintų ES priklausomybę nuo importuojamo kuro, šiltnamio dujų efektą sukeliamų teršalų kiekį bei įtakotų naujų darbo vietų sukūrimui. Direktyvoje turėtų būti užsibrėžtas tikslas iki 2020 metų 25 % padidinti šilumos ir šaltnešio (vėsinimo) gamybos iš AEI dalį bendrame gamybos balanse.

2006 m. liepos 13 d. EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) atstovai susitiko su EK energetikos ir transporto direktorato atstove p. Soewarta (atsakinga už atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo klausimų sprendimą) aptarti siūlymus minėtai direktyvai.