Nauji paskelbti teisės aktai

2006-07-27
  • LR profesinių pensijų kaupimo įstatymas (2006-07-04 LR Seimas Nr. X-745) (V. Ž. 2006 Nr. 82-3248)
  • LR koncesijų įstatymo, vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas (2006-07-11 LR Seimas Nr. X-749) (V. Ž. 2006 Nr. 82-3251)
  • LR akcinių bendrovių įstatymo 2, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 32, 34, 37, 45, 58 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir papildymo bei 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (2006-07-11 LR Seimas Nr. X-750) (V. Ž. 2006 Nr. 82-3252)
  • LR teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymas (2006-07-11 LR Seimas Nr. X-757) (V. Ž. 2006 Nr. 82-3256)
  • LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (2006-07-13 LR Seimas Nr. X-764) (V. Ž. 2006 Nr. 82-3260)
  • LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (2006-07-11 LR Seimas Nr. X-765) (V. Ž. 2006 Nr. 82-3261)