Vizitas į Briuselį

2006-05-30

LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas 2006 m. gegužės 30 – birželio 1 d.
išvyksta į Briuselį dalyvauti tarptautiniame Europos Pažangios
Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos vadovų susitikime.