Mokymų seminarai

2006-05-29

Š.m. balandžio mėn. 28 d. įvyko paskutinis mokymo programos „Vadyba“ vienuolikos seminarų ciklas, kuriame 19 dalyvių iš šilumos tiekimo įmonių išklausė 96 akad. val. mokymo kursą, gegužės mėn. 26 d. įvyko paskutinis mokymo programos „Rinkodara“ šešių seminarų ciklas, kuriame 36 dalyviai išklausė 48 akad. val. mokymo kursą ir mokymo programos „Finansų valdymas ir apskaita“ devynių seminarų ciklas, kuriame 37 dalyviai išklausė 88 akad. val. mokymo kursą.

Mokymo programos buvo įgyvendintos pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“.

Š. m. rugsėjo mėn. pagal šį projektą bus pradėta įgyvendinti paskutinė mokymo programa – „ES energetikos politika“.