LŠTA skelbia konkursą mokymo programai

2006-03-10

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skelbia konkursą įsigyti paslaugas mokymo programai „Europos Sąjungos energetikos politika“ Europos Sąjungos socialinio fondo projektui Nr. ESF. 2.2 – 020 įgyvendinti. Konkursas vykdomas pagal Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos įstatus.

Dokumentus (techninę užduotį, preliminarią sutartį, t.t.) galima gauti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje adresu, Smolensko g. 12, LT-03200 Vilnius, Lietuva (tel. +370 5 235 60 45; +370 682 505 35, faks. + 370 5 235 60 44, el.paštas: audrone@ldha.lt), kreiptis į Audronę Nakrošienę.

Pasiūlymas, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu lietuvių kalba iki 2006 m. kovo mėn. 20 d. 9:00 val. adresu Smolensko g. 12, LT-03200 Vilnius, Lietuva. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Smolensko g. 12, LT-03200 Vilnius, Lietuva 2006 m. kovo mėn. 20 d. 9:10 val.