Kviečiame studijuoti

2006-03-22

VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete vyks priėmimas į naują neakivaizdinę ENERGETIKOS INŽINERIJOS magistrantūros studijų programą. Mokymosi trukmė (2 metai).

Šioje programoje studijuojamos šios disciplinos:
Inžinerinių projektų vadyba, Procesų ir sistemų integracija, Sistemų hidronika, Vėdinimo aerodinamika, Miestų infrastruktūra ir Geografinės informacinės sistemos, Energetikos ekonomika, Statybinė šiluminė fizika, Objekto aprūpinimas šiluma (kompleksinis projektas), Energetinis auditas, Pastatų ūkio valdymas.

Išsami studijų programa (181 KB, doc)

Dokumentų priėmimas vyks nuo kovo 27 d. iki balandžio 28 d.

Reikalingi šie dokumentai:

  • prašymai su pageidavimais (prašymo forma (zip failas) (43.29 KB)),
  • išspausdintų mokslo straipsnių kopijos (jeigu yra),
  • 2 nuotraukos (3×4),
  • paso 32, 33 psl. arba asmens tapatybės kortelės kopija,
  • 2005 m. ir anksčiau baigtų universitetinių studijų diplomo ir jo priedo notaro patvirtinti nuorašai,
  • pažyma apie laidos diplomų priedų pažymių vidurkius (jeigu baigėte VGTU, tai nereikia).

Asmenims, stojantiems į neakivaizdines pirmuoju etapu ir pateikusiems dokumentus iki 2006-04-28, stojamoji studijų įmoka 40 Lt.

Asmenims, stojantiems antruoju etapu (nuo liepos 12 d. iki liepos 14 d.), stojamoji studijų įmoka 70 Lt. Stojamosios įmokos, sumokėtos banke, kvitą (originalą) stojantieji pateikia kartu su kitais dokumentais. Kvito užpildymo pavyzdį išduoda dekanate dokumentus priimantis asmuo.

Dokumentų priėmimas vyks VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanate, II rūmuose 513 kab., Saulėtekio al. 11, Vilniuje. Tel. ((8-5) 274 47 31, http://www.vgtu.lt/priemimas/?id=16

Primename, kad VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete yra ir dieninės magistrantūros studijos pagal Energetikos inžinerijos (1,5 metai) ir Energetikos ir termoinžinerijos (2,0 metai) studijų programas.
Išsamesnė informacija pateikiama: http://www.vgtu.lt/priemimas/?id=16

Primename, kad VGTU jau vyksta priėmimas į neakivaizdinę PASTATŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ studijų programą. Mokymosi trukmė (5 metai).
Išsamesnė informacija pateikiama: http://www.vgtu.lt/priemimas/?id=14