UAB Tauragės šilumos tinkluose įvedamas į eksploataciją biokuru dirbantis garo katilas

2006-03-09

Š. m. kovo 8 d. Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio ministerijos paskirta komisija pripažino tinkamu naudoti UAB Tauragės šilumos tinklų Beržės RK biokuru kūrenamą garo katilą DE-25-225 su biopakura DG-12. Garo katilas 12 MW šiluminio našumo, 13 kg/cm˛ spaudimo su daline garo perkaita iki 225 ºC. Katilo garą perspektyvoje numatoma panaudoti elektros energijai gaminti. Faktiška statybos kaina sudarė 4,5762 milijonų litų. Finansavimo šaltinis – skolintos banko lėšos.
Tauragės šilumos tinklams šio katilo įvedimas eksploatacijon tai išsigelbėjimas nuo brangstančio mazuto. Pakilus mazuto kainai iki 850-900 Lt už toną, net šildymo sezono metu šilumos gamyba pasidarė nuostolinga.

Beržės RK jau anksčiau veikė 8 MW galios vandens šildymo katilas, todėl dabartinis bendras biokuru kūrenamų katilų galingumas sudaro 20MW. Šis galingumas tenkins Tauragės miesto šilumos poreikius esant lauko oro temperatūrai iki minus 3-5 ºC. Be to garas bus ištisus metus tiekiamas pramonei (UAB Tauragės maistas´) ir šildomas rezervinis kuras – mazutas. Jeigu dirbant vienam biokuro 8 MW katilui per metus dar buvo sunaudojama iki 4500-5000 t mazuto, tai įvedus eksploatacijon naują 12 MW galios katilą, mazuto sunaudojimas sumažės iki 1500 – 1800 tonų per metus. Ši priemonė sumažins gamtos teršimą ir leis sutaupyti apie 10000 ATL per metus.

Šiuo metu vykdoma galimybių studija abiems biokuru kūrenamiems katilams statyti 4 MW galios kondensacinį ekonomaizerį. Tai leis dar sumažinti mazuto bei medienos naudojimą, padidinti katilinė naudingo veikimo koeficientą bei sumažinti išmetamų kietųjų dalelių kiekį dūmuose.

Tauragės apskrities centras bus bene vienintelis miestas Lietuvoje, kur biokuru gaminama šiluma beveik 90 % tenkins miesto šilumos poreikius.