AB „Klaipėdos energija“ įteikti tarptautiniai ISO 9001:2000 ir ISO 14001:2005 sertifikatai

2006-03-07

AB „Klaipėdos energija“ – pirmajai Lietuvoje tarp centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo įmonių – įteikti tarptautiniai ISO 9001:2000 ir ISO 14001:2005 sertifikatai.

Integruota kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistema bendrovėje Klaipėdos energija´ pradėta diegti nuo 2003 m. balandžio mėnesio. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus projektavimo ir įdiegimo klausimais bendrovę konsultavo UAB´Verslo valdymo ekspertai´. Integruotos vadybos sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo procese aktyviai dalyvavo daugelis bendrovės vadovaujančių ir inžinerinių-techninių darbuotojų, nuolatinį dėmesį sistemos įdiegimui skyrė bendrovės vadovybė.
2005 m. kovo mėn. 01 d. Generalinio direktoriaus įsakymu integruota kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistema bendrovėje Klaipėdos energija´ buvo patvirtinta.
2006 m. vasario 02 d. UAB Bureau Veritas Lit.´, kuri yra pasaulinės korporacijos BUREAU VERITAS padalinys Lietuvoje, auditoriai atliko nepriklausomą bendrovės vadybos sistemos auditą ir nustatė, kad bendrovėje įdiegtos ir veikia kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinių standartų reikalavimus. Bendrovei pirmajai Lietuvoje tarp centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo įmonių įteikti tarptautiniai ISO 9001:2000 ir ISO 14001:2005 sertifikatai.

Integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema apima visas pagrindines AB Klaipėdos energija´ veiklos sritis: šilumos gamybą, perdavimą ir pardavimą, elektros energijos gamybą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, užtikrindama kokybės ir aplinkos apsaugos politikos, tikslų įgyvendinimą visoje bendrovėje.

Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad ji atitinka tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus ir visi griežtai reglamentuoti procesai įmonėje valdomi jais vadovaujantis; įmonės vadybos sistema nuolat audituojama ir tobulinama.
Sertifikuota bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema reiškia, kad ji įdiegta ir atitinka standarto ISO 14001 reikalavimus, įmonės veiklos poveikis aplinkai yra nustatytas ir valdomas, jos veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus.
Sertifikuotos vadybos sistemos užtikrina geriausios kokybės siekimą efektyviausiu būdu. Tai leidžia sistemų struktūra, principai ir nustatyti procesai, užtikrinantys tęstinumą ir geriausią galutinį rezultatą. Darbuotojų kvalifikacijos, atsakingumo, iniciatyvumo lygis dirbant sistemoje yra ypatingai svarbus.