Bendras kreipimasis dėl pastatų modernizavimo

2006-02-22

Lietuvos savivaldybių asociacija, Asociacija „Lietuvos butų ūkis“, Lietuvos daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos vartotojų asciacija kreipėsi į LR Seimą ir Vyriausybę dėl susidariusios padėties šilumos ūkyje.

Įvertinę šilumos tiekimo tinklų bei „senos“ statybos daugiabučių namų nuolat prastėjančią būklę, kuri neigiamai įtakoja energijos tiekimo patikimumą ir jos vartojimo efektyvumą, organizacijos pateikė šiuos siūlymus:

  1. šilumos tiekimo trasų atnaujinimui bei daugiabučių namų modernizavimui numatyti ES struktūrinės paramos lėšų skyrimą ateinančiame 2007-2013 metų laikotarpyje;
  2. Pripažinti prioritetine valstybės remiama veikla, daugiabučių namų, pastatytų iki 1993 m., modernizavimą;
  3. sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas, kad daugiabučių namų modernizavimas būtų atliktas iki 2014 metų;
  4. teisės aktuose, reglamentuojančiuose klausimus susijusius su daugiabučių namų modernizavimu, numatyti galimybę šiame procese dalyvauti visų valdymo formų subjektams (Įskaitant ir bendrojo naudojimo objektų administratorius).

2006 m. vasario 7 d. kreipimasis (91 KB, doc)