Gyventojai pritaria Žaliajam kursui ir domisi energetikos inovacijomis

2020-12-10

LR energetikos ministerijos 2020 m. gruodžio 10 d. pranešimas

Energetikos ministerijos užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas apie energetikos sektorių parodė, kad gyventojai palaiko Žaliąjį kursą ir domisi atsinaujinančia energetika bei energetikos srities inovacijomis.

Tyrimas parodė, kad teigiamiausiu energetikos srities pokyčiu gyventojai pastaraisiais metais įvardija atsinaujinančios energetikos plėtrą, tarp kitų teigiamų tendencijų – daugiau tiekėjų, konkurencijos atsiradimas, energiją taupančių sprendimų diegimas ir inovacijos. 86 proc. respondentų palaiko idėją didinti investicijas į energetikos inovacijas, kurios padėtų pareiti prie klimatui neutralios energetikos. Perspektyviausia energetikos technologijų ir inovacijų kryptimi dažniausiai buvo įvardijama saulės energija (26 proc.), 18 proc. bendrai įvardijo atsinaujinančią energiją, 10 proc. paminėjo – vėjo energiją. 73 proc. respondentų teigia, kad taupo energiją bei stengiasi mažinti suvartojamos energijos kiekį ir taip prisideda prie šių tikslų.

Net 63 proc. tyrimo dalyvių teigia, kad yra girdėję apie galimybę įsigyti nutolusią saulės elektrinę – kai elektra gaminama vienoje vietoje, o vartojama kitoje. Lietuva tapo vieną pirmųjų šalių, leidusių gyventojams patiems gaminti elektros energiją vienoje vietoje, o ją vartoti kitoje. Energetikos ministerijos iniciatyva šiais metais buvo pradėta teikti parama nutolusioms saulės elektrinėms įsigyti. Gaminančių vartotojų, tai yra ūkių, kurie savo poreikiams pasigamina ir vartoja žaliąją elektrą, Lietuvoje šiuo metu jau yra daugiau nei 8000, per metus jų padaugėjo tris kartus daugiau nei prieš metus ir net aštuonis kartus daugiau nei prieš dvejus metus.

Tyrimas atskleidė, kad tikslingai informacijos apie energetiką ieško beveik trečdalis (31 proc. respondentų). Dažniausiai tyrimo dalyviai nurodė, kad motyvai ieškoti informacijos yra elektros energijos rinkos liberalizavimas ir tiekėjų pasirinkimas, ekonominis interesas sutaupyti. 

Pastaruosius ketverius metus Energetikos ministerija kryptingai dirbo plečiant atsinaujinančių energijos šaltinių energetiką šalyje. Energetikos ministerijos viena iš prioritetinių politikos krypčių – energetikos inovacijos. Tai įtvirtinta ir strateginiuose Energetikos ministerijos dokumentuose – Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane. Šį rudenį, siekiant konkrečių inovacijų sklaidos, buvo patvirtintas ir ekonomikos inovacijų skatinimo planas, siekiant stiprinti inovacijų sektorių ir informaciją sklaidą apie tai.

Reprezentatyvi apklausa atlikta lapkričio 18-29 d., apklausti 1008 respondentai.