Šildymas lapkritį kauniečiams kainuos apie 19,6 proc. mažiau nei pernai

2020-12-11

AB „Kauno energija” 2020 m. gruodžio 11 d. pranešimas

Vidutinės lauko oro temperatūros požiūriu, ką tik pasibaigęs lapkritis Kaune buvo beveik toks pats, kaip pernai, tačiau mokėti už šildymui suvartotą šilumą galėsime apie 19,6 proc. mažiau. Sumažėjimą nulėmė 19,6 proc. mažesnė miesto šilumos kaina.

Šį lapkritį senos statybos daugiabučiuose šildymui vidutiniškai buvo suvartotas labai panašus kiekis šilumos kaip ir pernai metų lapkritį – atitinkamai 12,67 ir 12,76 kWh, skaičiuojant kvadratiniam metrui. Tačiau mokėjimai bus mažesni beveik penktadaliu: jei pernai lapkritį už 60 m2 ploto buto šildymui suvartotą šilumą mokėjome 33,6 euro, tai už šiemet lapkritį – jau tik 27 eurus.

Akivaizdu, jog mažesnius mokėjimus šį lapkritį lėmė 19,6 proc. mažesnė šilumos kaina. Pernai lapkritį ji sudarė 4,04 ct/kWh be PVM, šiemet – 3,25 ct/kWh be PVM. Grafike pavaizduoti vidutiniai mokėjimai už šildymą ir šilumos kaina Kaune 2019 ir 2020 metų lapkričio mėnesiais:

Atkreiptinas dėmesys, kad čia parodytas tik mokėjimas už šildymui suvartotą šilumą, neskaitant šilumos karštam vandeniui paruošti ir vonios kambario šildytuvui („gyvatukui“).

Naujų ir renovuotų namų vidutiniai mokėjimai už 60 m2 ploto buto šildymą sudarys apie 16,2 euro su PVM.

Faktiniai konkrečių butų sąskaitų dydžiai, be abejo, bus skirtingi, nes faktinis kiekvieno konkretaus namo šilumos suvartojimas yra skirtingas. Jis priklauso nuo kiekvieno konkretaus namo konstrukcijos, pastato būklės, įrengtos šildymo ir karšto vandens sistemos konstrukcijos bei būklės, taip pat nuo deklaruoto karšto vandens kiekio.

Šilumos kainos sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo sumažėjusi kuro kaina. Be to, kainą mažina ir dar 2018 metų pavasarį priimtas bendrovės valdybos sprendimas dalintis su vartotojais bendrovės uždirbta papildoma investicijų grąža. Šiuo tikslu kiekvieną mėnesį sumažinama vartotojams tiekiamos šilumos kaina. Iš viso tokiu būdu nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. AB „Kauno energija“ su vartotojais jau pasidalino 8,57 mln. eurų.

Papildomai prie kainos sumažinimo prisidėjo ir sumažėjusios AB „Kauno energija“ sąnaudos, atsisakius tolesnės gamybos rezervavimo paslaugos iš Kauno termofikacijos elektrinės. Per šiuos 2020 metus bendrovei tai leis Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko vartotojams sutaupyti papildomus 1,6 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie šilumos suvartojimą bei mokėjimus už suvartotą šilumą galite rasti šios svetainės skiltyje „Šilumos vartojimo pastatuose palyginimas“.

Kitos naujienos