AB „Vilniaus šilumos tinklai” pranešimas žiniaskaidai „Naujam VŠT Strategijos ir vystymo departamentui vadovaus Paulius Martinkus”

2019-10-21

Sostinės savivaldybės įmonėje Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) darbą pradeda Paulius Martinkus. Jis vadovaus bendrovėje naujai įkurtam Strategijos ir vystymo departamentui, kuriame sutelkta Strategijos ir veiklos efektyvumo, IT ir telekomunikacijų bei Projektų valdymo padalinių veikla. Naujas VŠT departamentas įkurtas po įmonės struktūroje įvykdytų pokyčių siekiant stiprinti ir koncentruoti veiklas, susijusias su bendrovės veiklos vystymu ir plėtra.

Pasak VŠT gen. direktoriaus Gerimanto Bakano, sparčiai kintanti rinkos aplinka diktuoja naujas sąlygas, kelia naujus iššūkius tiek privataus verslo, tiek ir viešojo sektoriaus įmonėms. „Stiprėjanti konkurencija energetikos sektoriuje, darbo rinkoje, vis didesni reikalavimai aplinkosaugai, žaliavų kainų svyravimai ir kiti faktoriai skatina pažvelgti į mūsų įmonės veiklą iš ateities perspektyvų. Šiandien nebeužtenka siekti veiklos efektyvumo, turime numatyti naujas kryptis, susijusias su veiklos plėtra, inovacijomis, talentų pritraukimu“, – sako Gerimantas Bakanas.

Jo teigimu, Strategijos ir vystymo departamentas bendrovėje įkurtas tam, kad būtų sutelktos svarbiausios kompetencijos ir pajėgos tobulinti įmonės veiklos procesus, kurti ir diegti pažangias technologijas, analizuoti rinkas, plėsti paslaugų spektrą ir veiklos horizontus. „Pauliaus Martinkaus kompetencijos, jo didžiulė patirtis kuriant įmonių strategijas ir diegiant gerosios valdysenos praktikas neabejotinai padės mūsų bendrovei greičiau judėti naujos kokybės ir perspektyvų linkme“, – sako VŠT vadovas.

Strateginio planavimo ir vadovavimo kompetencijas Paulius Martinkus įgijo įvairiose įmonėse ir institucijose. Per pastarąjį dešimtmetį jis dirbo 13 skirtingų įmonių valdybose, ėjo prezidento pareigas Bendrovių valdysenos institute Baltijos šalyse, dirbo Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro vadovu. Eidamas viceministro pareigas LR susisiekimo ministerijoje jis buvo atsakingas už kelių, aviacijos, geležinkelių ir vandens departamentų bei turto valdymo padalinių veiklos koordinavimą, gerosios valdysenos praktikų diegimą ministerijai pavaldžiose įmonėse ir įstaigose, organizacijų pertvarkymo proceso valdymą. Jo iniciatyva buvo sukurtas investicinis fondas ir susisiekimo sektoriaus inovacijų platforma.

„Tikiu, jog ilgametė įmonių valdysenos ir valdymo patirtis leis sėkmingai prisidėti prie įmonės strateginių pokyčių įgyvendinimo, veiklos efektyvumo ir procesų tobulinimo. Inovacijų ir pažangių technologijų pritaikymas leis užtikrinti patogias ir prieinamas paslaugas Vilniaus gyventojams“, – sako VŠT Strategijos ir vystymo dep. vadovas.

Paulius Martinkus yra baigęs Stokholmo aukštąją ekonomikos mokyklą Rygoje, kur įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį.

Informaciją parengėEdita Sirutienė
AB Vilniaus šilumos tinklai komunikacijos vadovė
Mob. 8 686 71280, edita.sirutiene@chc.lt, www.chc.lt

Apie VŠT
Šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė Vilniaus šilumos tinklai savo paslaugas teikia daugiau kaip 200 tūkst. sostinės namų ūkių bei organizacijų. VŠT veikla prasidėjo 1958 m. Šiuo metu 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Bendrovė rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, diegia modernias ir efektyvias klientų aptarnavimo praktikas.