AB „Vilniaus šilumos tinklai” 2019-10-17 pranešimas žiniasklaidai „DIALOGAS TARP PIRKIMŲ VYKDYTOJO IR RINKOS DALYVIŲ DUODA ABIPUSĘ NAUDĄ”

2019-10-18

„Rinkos konsultacijos reikšmingos tiek pirkimų vykdytojui, tiek ir potencialiems viešųjų pirkimų konkursų dalyviams“, – teigia AB Vilniaus šilumos tinklų gen. direktorius Gerimantas Bakanas.

Pasak jo, rinkos dalyvių pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl preliminarių techninių sąlygų pirkėjui leidžia reaguoti į rinkos pokyčius ir tinkamai pasirengti pačiam pirkimui. Be to, tiekėjų informavimas apie pirkimų planus ir galimus reikalavimus pirkimams ne tik skaidrina procesą, bet ir įtraukia į pirkimų konkursus gerokai daugiau rinkos dalyvių. Taip sudaromos sąlygos sveikai konkurencijai ir sumažinama tikimybė pirkimo vykdytojui tapti priklausomu nuo rinkoje dominuojančių tiekėjų. Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) tuo įsitikino – dialogas tarp pirkimų vykdytojo ir rinkos dalyvių padeda užtikrinti efektyvesnį pirkimų procesą ir jo rezultatą.

VŠT nuo šių metų rugsėjo pabaigos CVP IS priemonėmis inicijavo viešas rinkos konsultacijas dėl trijų įmonės planuojamų viešųjų pirkimų konkursų. Šiuo metu vyksta susitikimai ir diskusijos dėl buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių, dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir kompleksinių telekomunikacijos paslaugų pirkimų.

Šios VŠT konsultacijos išjudino rinkos dalyvius. Spalio 7–16 d. bendrovei paskelbtus rinkos konsultaciją dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo pirkimo į diskusiją įsitraukė 17 dalyvių, 6 iš jų pateikė savo pasiūlymus, pastabas ir klausimus.

Bendrovės iniciatyva jau sulaukė pozityvaus vertinimo iš rinkos dalyvių. „Malonu, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ieško naujų būdų, kaip efektyvinti projektų įgyvendinimą ir organizuoja konsultavimąsi su rinkos dalyviais… Iš pateiktų viešumai techninių specifikacijų sprendžiame, kad dabar izoliuotus vamzdžius bei juos palydinčias medžiagas pagal EN standartus galės tiekti ir kiti tiekėjai bei gamintojai, nes neliko perteklinių reikalavimų šioms medžiagoms“, – savo atsiliepime rašo vienas iš rinkos konsultacijose dalyvavusių įmonių atstovų.

„Organizuodami tokias konsultacijas norime paskatinti rinkos dalyvius aktyviai klausti, drąsiai teikti pasiūlymus ar pastabas. Stengsimės į juos atsižvelgti ir esant galimybei su kiekvienu diskutuosime bei priimsime visiems priimtinus sprendimus. Norime sustiprinti rinkos dalyvių tikėjimą viešųjų pirkimų skaidrumu ir paskatinti juos teikti savo pasiūlymus bei aktyviai dalyvauti mūsų pirkimuose“, – sako VŠT gen. direktorius Gerimantas Bakanas.

Jo teigimu, energetikos sektoriuje VŠT yra viena didžiausių pirkėjų, todėl įmonei labai svarbu, kad rinkos dalyviai būtų aktyvūs ir galėtų pasiūlyti kokybiškas paslaugas už konkurencingą kainą.

Skelbdama rinkos konsultacijas VŠT siekia išsamiai išanalizuoti pirkimo objekto specifiką, išsiaiškinti, kokie gali būti efektyviausi sprendiniai tikslui pasiekti, įsivertinti galimas rizikas, reikšmingas aplinkybes sutarties sudarymui ir vykdymui bei kitus klausimus.

Bendrovė tikisi, kad gauti atsiliepimai ir pasiūlymai iš rinkos dalyvių leis geriau suprasti rinkos galimybes, priimti tinkamus sprendimus, racionaliai naudoti turimus finansinius resursus, įsitikinti, ar techninės specifikacijos sąlygos neriboja konkurencijos ir gali pritraukti didesnį tiekėjų ratą būsimo pirkimo metu.

Pranešimo nuoroda AB „Vilniaus šilumos tinklai” interneto svetainėje https://chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/dialogas-tarp-pirkimu-vykdytojo-ir-rinkos-dalyviu-duoda-abipuse-nauda:341