Suvartotos energijos deklaravimas

2019-05-31 VKEKK išnagrinėtas ginčas – precendentas ne tik elektros bet ir kitiems reguliuojamos veiklos atvejams, tiekėjui perskaičiuojant mokėjimus už faktiškai suvartotą ir neteisingai vartotojo deklaruotą energijos kiekį, pasikeitus tarifui.
Detalesnė informacija VKEKK pranešime:

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ginčą, pripažino, kad bendrovė pagrįstai perskaičiavo vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojančiais tarifais.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. apytiksliai deklaravo suvartotą elektros energijos kiekį. Bendrovė, 2019 m. sausio 8 d. patikrinusi vartotojo apskaitos prietaisą, nustatė faktiškai mažesnius elektros prietaiso rodmenis, nei deklaravo vartotojas, todėl nustatytam elektros energijos kiekiui pritaikė nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojančius tarifus.

Vartotojo teigimu, bendrovė objekte nustatytam elektros energijos kiekiui nepagrįstai taikė nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojančius elektros energijos tarifus, nes aplinkybė, kad vartotojas deklaravo netikslius rodmenis, nereiškia, jog bendrovės nustatytas mažesnis elektros energijos kiekis buvo suvartotas galiojant būtent tiems tarifams, todėl prašė įvertinti, ar nebuvo pažeistos jo teisės.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pasisakė, kad UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 2019 m. sausio 8 d. nustatytam elektros energijos kiekiui pagrįstai pritaikė nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojančius tarifus: pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, nustačius, kad vartotojas netiksliai deklaravo elektros energijos suvartojimą, bendrovė atlieka perskaičiavimą ir pritaiko tuo metu galiojančius tarifus. Be to, ginčo metu UAB „Lietuvos energijos tiekimas“papildomai atliko dalies vartotojo suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimą 2018 m. gruodžio mėn. galiojusiais tarifais ir taip susidariusią situaciją sprendė vartotojo naudai.

VKEKK pranešimą taip pat rasite Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt, tiesioginė nuoroda https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2019-metai/2019-geguze/vartotojas-turi-atidziai-deklaruoti-suvartota-elektros-energijos-kieki-.aspx