Muižys Dainius

Sukurtos forumo temos

Rodomos 3 temos - nuo 1 iki 3 (viso: 3)

2021-12-21

11:19

Dainius Muižys

UAB "Fortum Joniškio energija"

Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo

Laba diena, Joniškio rajone pradedamas rengti „Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas”. Planavimo uždaviniai: 1. plėtoti vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; 2. numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti s…

2021-02-02

15:04

Dainius Muižys

UAB "Fortum Joniškio energija"

Dėl energetikos konsultacinių paslaugų įmonių kontaktų

Sveiki kolegos, Gal galite pasidalinti energetikos konsultacinių paslaugų įmonių kontaktais rengiant dokumentus finansavimui pagal APVA kvietimą „Projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu”. Reikia parengti paraišką 1MW galios kondensacinio ekonomaizerio įreng…

2019-08-12

11:09

Dainius Muižys

UAB "Fortum Joniškio energija"

Dėl energetikos inžinerijos studijų

Sveiki, Gal turite sprendimą kaip suteikti darbuotojui galimybę įsigyti šilumos energetikos inžinerinį išsilavinimą neakivaizdiniu būdu. Mūsų darbuotojas vasaros pradžioje buvo pateikęs prašymą stojimui į VTDKO šilumos energetikos inžinerijos studijoms, tačiau greičiausiai nesurinkus grupės ši programa buvo atšaukta ir darbuotojui pasiūlyta elektra, ko jis nenori, nes darbo santykiai tiesiogiai susieti su šilumos gamyba. Su KTU taip pat neaiški situacija. Atestavimo tv…
Rodomos 3 temos - nuo 1 iki 3 (viso: 3)