Atsakymas į: Baltool biokuro sandorių kainos

Titulinis Forumai Bendras Baltool biokuro sandorių kainos Atsakymas į: Baltool biokuro sandorių kainos

Mantas Paulauskas

LŠTA 2019-07-19 10:18

Baltpool komentaras:
Tokia yra ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS REGLAMENTO nuostata

12.8. Sandorių kaina
12.8.1. Pagal konkretų pirkėjo pavedimą sudaromiems biokuro pirkimo–pardavimo sandoriams nustatoma
viena kaina, kuri lygi paskutinio pardavėjo pavedimo, realizuoto su tuo konkrečiu pirkėjo pavedimu,
kainai. Šia kaina pirkėjas atsiskaito su visais pardavėjais, kurių pateikti pavedimai ar jų dalis buvo
realizuoti su šiuo pirkėjo pavedimu.
Analogiškai elektros rinkoje – sistemine kaina nustatoma pagal paskutinio generatoriaus, dalyvaujančio rinkoje kaina.
Esu daug kartų dalyvaęs diskusijose apie tai, pirkėjai sako, kad reikėtų daryti sandorį pagal pardavėjo kainą. Aš nesutikčiau su tuo, kad pirkėjai nusipirktų pigiau. Pakeitus taisykles pardavėjų elgesys pasikeistų.