ŠILUMOS ŪKIO RAIDA

ŠILUMOS ŪKIO RAIDA

ŠILUMOS ŪKIO RAIDA

Naujienos

Per
20 metų

CŠT sektoriaus

pasiekimai

Vartotojų skaičius

680 000

Šilumos nuostoliai tinkluose

15

%

Šilumos gamyba iš biokuro

68

%

Vartotojų skaičius

680 000

Šilumos nuostoliai tinkluose

15

%

Šilumos gamyba iš biokuro

68

%

Šilumos suvartojimas pastatuose

Skirtingais metais tą patį mėnesį pastate suvartojamas skirtingas šilumos kiekis. Taip yra todėl, kad pastatų šildymo sąnaudas smarkiai įtakoja klimatinės sąlygos.

Pateikiame prognozuojamą šilumos suvartojimą pastatuose šį mėnesį, atsižvelgiant į vidutinę faktinę ir daugiametę Lietuvos lauko oro temperatūras

-3.4°C

Faktinė (2019 m. sausio 1-15 d.)

-3.0°C

Daugiametė (sausio 1-15 d.)

1.6%

didesnis šilumos suvartojimas pastate (prognozė)