Atsakymas į: Nepriklausomų vidaus šildymo sistemų papildymo skaitikliai

Titulinis Forumai Bendras Nepriklausomų vidaus šildymo sistemų papildymo skaitikliai Atsakymas į: Nepriklausomų vidaus šildymo sistemų papildymo skaitikliai

Mantas Paulauskas

LŠTA 2021-01-11 16:50

Laba diena,
Susipažinome su Jūsų paklausimu, taip pat apklausėme dar ir keletą kitų įmonių, kurių atsakymus pateikiu žemiau.
Situacija dėl vidaus sistemų papildymo skaitiklių nuosavybės formos, atsakomybės už jų įrengimą, priežiūrą, metrologinę patikrą ir t.t. nėra teisiškai aiškiai reglamentuota, todėl atskirų įmonių naudojamo apmokestinimo ar eksploatacijos forma skiriasi.
Tik mano asmenine nuomone, Jūsų aprašytoji situacija pagal esamą teisinį reglamentavimą galėtų būti:
1. Anot Klaipėdos energijos atstovo, karšto vandens skaitikliai skirti termofikacinio vandens papildymui į vidaus šildymo sistemas įeina į įrengtų šilumos punktų komplektaciją. Jei taip, tuomet šių skaitiklių nuosavybė turėtų būti tapati šilumos punkto nuosavybei (gyventojų arba šilumos tiekėjų). Atitinkamai nuosavybės valdytojas šiuos skaitiklius turėtų prižiūrėti, atlikti metrologinę patikrą ir t.t.
2. Atsiskaitymas už sunaudotą šilumnešį vidaus sistemų papildymui, kuris apskaitomas KV skaitikliu, galėtų būti aprašytas šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje tarp šilumos tiekėjo ir vidaus sistemų prižiūrėtoj (ŠŪĮ 20 str. 7 d.). Jei šilumos tiekėjas vienašališkai apmokestintų už sunaudotą šilumnešį namo valdytoją (administratorių ar bendriją), matyčiau analogą su situacija, kuomet šilumos tiekėjas valdytojams išrašė sąskaitas už viršnorminius suvartojimus KV temperatūros palaikymui (gyvatukams viršijus 160 kWh). Tuomet teismas nusprendė, kad ne valdytojas, o gyventojai yra galutiniai paslaugos gavėjai ir jie turi apmokėti.
Jei šilumos tiekėjas išrašytų sąskaitą dėl vidaus sistemų papildymo avarijos metu ir solidariai visi bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčiai apmokėtų, tai kaip ir klausimų nėra.. bet jei sakykime, gyventojas keičiasi radiatorių dėl estetinių motyvų ir drenuojama visa namo sistema, tuomet klausimas, ar visi gyventojai solidariai turėtų būti apmokestinami… Logiška būtų apmokestinti tik tą vartotoją, kurio iniciatyva sistema buvo drenuota ir iš naujo užpildyta. Tačiau dauguma atvejų gali būti, kad atjungti ir drenuoti tik vieną reikiamą stovą bus neįmanoma (stovas gali būti privačiuose sandėliukuose arba neatsisuka sklendė), tuomet reiks išleisti vandenį iš visos vidaus šildymo sistemos, kurios papildymas vienam gyventojui gali nemažai kainuoti, jei tai didelis daugiabutis.
Tad panašu, kad spendimų gali būti skirtingų ir kol kas įmonės pačios pasirenka joms priimtiniausią tvarką.

Šilumos tiekimo įmonių ATSAKYMAI:

Sveiki,
Vidaus sistemų papildymo skaitiklius įrengia, prižiūri, remontuoja ir atlieka metrologinę patikrą šilumos tiekėjas.
Apmokestinamas pagal suvartotą kiekį m3, į kainą yra įskaičiuotas vandens paruošimas, eksploataciniai įrenginių kaštai, darbo užmokestis ir kitą.
Konkrečiai to teisės aktai nereglamentuoja, bet „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ 2 punktas nurodo „Taisyklės nustato apskaitos mazgų prietaisų minimalią komplektavimo apimtį. Papildomai sumontuotų apskaitos prietaisų rodmenys gali būti naudojami tarpusavio atsiskaitymams, jei tai nustatyta šilumnešio kiekio ir šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartyje (toliau – Sutartis). Tokiu atveju šie prietaisai taip pat turi atitikti šių Taisyklių reikalavimus.“
Ir punktas 5.2. „Projektuojant apskaitos mazgus, galima numatyti ir kitas šiose taisyklėse nepateiktas apskaitos prietaisų išdėstymo schemas, jeigu jos užtikrins visą tiekėjo pateiktą arba vartotojo suvartotą šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitą“.

Audronis Beiga
Metrologijos skyriaus vadovas

Sveiki,

Karšto vandens skaitikliai skirti termofikacinio vandens papildymui į vidaus šildymo sistemas įeina į įrengtų šilumos punktų komplektaciją. Šie karšto vandens skaitikliai yra šilumos vartotojų lėšomis įrengtų šilumos mazgų priklausiniai (pvz. ventiliai, manometrai, termometrai ir t.t.). Vadovaujantis „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų“, reikalinga atlikti karšto vandens skaitiklių (termofikacinio vandens papildymui į pastatų vidaus šildymo sistemas) metrologines patikras kas- 6metai. Šių karšto vandens skaitiklių metrologines patikras bei priežiūrą paprastai organizuoja šilumos vartotojas arba jo įgaliotas šilumos ūkio prižiūrėtojas

Šilumos pirkimo -pardavimo sutartyje yra įtrauktas punktas dėl termofikacinio vandens papildymo į vidaus sistemą kasmetinio apmokėjimo.

Pagarbiai,
Darius Zakarauskas
Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas