Vyriausybė pritarė biokuro sandorių pokyčiams

2019-06-04

LR Vyriausybė gegužės 29 d. priėmė Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kuriŲ reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių pakeitimus. Eminiai pakeitimai: 
– visi šilumos gamintojai, įskaitant nepriklausomus nereguliuojamus šilumos gamintojus, privalo biokurą pirkti biržoje;
– supaprastintos sąlygos, kuriomis pasinaudojus galima įsigyti biokurą ne biržoje, kai tai ekonomiškai pigiau;
– draudžiama indeksuoti biokuro pirkimo sutartyje nustatytą pirkimo kainą.
Taisyklių pakeitimas pateikiamas ČIA